Valstybiniai dokumentai

Valstybiniai švietimo veiklą reglamentuojantys dokumentai

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

 

Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas

Bendrasis ugdymas

Neformalusis švietimas

Specialiųjų poreikių

Sveikatos priežiūros

Prevencija

Kiti teisės aktai