Naujienų archyvas

TAUTIŠKUMO, PATRIOTIŠKUMO IR PILIETIŠKUMO PAMOKOS

Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas Šarūnas Klėgeris, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Povilas Labukas, Lietuvos sportinio ėjimo asociacijos prezidentas, Lietuvos partizanų pagerbimo renginių organizatorius Kastytis Pavilonis ir Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vytuolis Valūnas kartu su Pasaulio lietuvių vaikų stovyklos Dauguose (Alytaus r. sav.) 9 dalyviais 2019 m. liepos 29 d. apsilankė pas Lietuvos partizaną, garsių Lietuvos partizanų vadų Juozo Vitkaus-Kazimieraičio ir Adolfo Ramanausko-Vanago bendražygį Juozą Jakavonį-Tigrą, gyvenantį gimtojoje sodyboje Kasčiūnų kaime (Merkinės sen., Varėnos r. sav.). Šios sodybos teritorijoje įrengtame bunkeryje 1945 m. gegužės – 1946 m. liepos mėn. gyveno ir dirbo Adolfas Ramanauskas-Vanagas, čia veikė besikuriančios Dainavos apygardos vadavietė, kuri buvo atstatyta 1997 m. ir nuo tada gausiai lankoma mūsų šalies gyventojų ir svečių iš užsienio. Svečiai nuleido ir nuplovė alytiškių Juozui Jakavoniui-Tigrui dar 2014 m. padovanotą vėliavos stiebą ir iškėlė Lietuvos valstybės vėliavą. Kartu sugiedota „Tautiška giesmė", taip pagerbiant žuvusius už mūsų šalies nepriklausomybę Lietuvos partizanus. Sodybos šeimininkas Juozas Jakavonis-Tigras (gimęs 1925 m. liepos 10 d., Lietuvos partizanu tapęs 1944 m. liepos 16 d., į priešų nelaisvę patekęs 1946 m. gruodžio 8 d., žiauriai kankintas sovietinių okupantų ir kolaborantų, nieko neišdavęs) papasakojo apie Lietuvos partizanų kovas, aprodė atstatytą buvusią Lietuvos partizanų vadavietę ir jo gyvenamajame name įrengtą ekspoziciją, šiltai bendravo su mūsų jaunaisiais tautiečiais, gyvenančiais užsienyje: Caterina Reissenweber Kukovis, Laima Edith Garcia Griszka ir Federico Luksas iš Argentinos, Adrijumi Kvederavičiumi ir Andrija Ptašnikaite iš Jungtinės Karalystės, Joriu Majcher ir Mariumi Majcher iš Prancūzijos, Neringa Pabst iš Vokietijos ir Tomu Teišersku iš Ispanijos. Svečiams buvo padovanota Juozo Jakavonio parašyta knyga „Šalia mirties", trečiąjį kartą išleista 2018 m. (pirmasis leidimas – 2005 m., antrasis leidimas – 2011 m.). Juozas Jakavonis-Tigras padainavo Lietuvos partizanų dainą, kurios labai įdėmiai klausėsi visi svečiai:

 

Tu esi Tėvynė man

 

Tu esi Tėvynė man,

Miela Lietuva,

Visada Tavim didžiuojuos,

Nes Tu man sava.

 

Daug yra kraštų, žinau,

Daug aš jų mačiau.

Bet iš jų visų gražiausia

Tai, Tėvyne, Tu.

 

Upių nėr Tavyj plačių,

Nėr aukštų kalnų,

Bet už ką, už ką, Tėvyne,

Taip Tave myliu?

 

Čia gimiau ir augau aš,

Čia šiandien esu,

Čia kiekvienas medis kalba

Man žmogaus balsu.

 

Tad mylėk, lietuvi, ją

Širdimi visa,

Ar jai skaisčiai saulė šviestų,

Ar gili tamsa.

 

Reikėtų, kad šios dainos žodžius išgirstų ir suvoktų visi lietuviai, tiek gyvenantys Lietuvoje, tiek ir už jos ribų!

Lietuvos Respublikos Seimas 2019 m. paskelbė Pasaulio lietuvių metais. Pasaulio lietuvių vaikų stovykloje, kuri veikia 2019 m. liepos 27 d. – rugpjūčio 2 d. Daugų irklavimo bazėje, stovyklauja iš 12 šalių įvairių lituanistinių mokyklų atvykę lietuviškas šaknis turintys 11-18 metų amžiaus 44 vaikai ir 6 jų vadovai. Šios stovyklos koordinatorius Lietuvoje – Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys Povilas Labukas, stovyklos organizatorės - Pasaulio lietuvių bendruomenės švietimo komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė ir šios komisijos narė Silvija Černiauskaitė. Stovyklautojai keliaus po mūsų šalį, turės daug įdomių ir prasmingų susitikimų, renginių. Stovyklos dalyviai, susiskirstę į 6 komandas, visos stovyklos metu kurs filmus apie Lietuvą, kuriuos pristatys stovyklos pabaigoje. Stovyklavietė papuošta milžiniška mūsų Trispalve, čia nuolat plazda ir Pasaulio lietuvių bendruomenės vėliava.

Tautiškumo, patriotiškumo ir pilietiškumo pamokos Pasaulio lietuvių vaikų stovykloje tęsiasi!

 

Švietimo ir sporto skyriaus informacijaDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos