Naujienų archyvas

« Atgal

Pirmasis Kaišiadorių vyskupo J. Ivanausko vizitas

Gegužės 3 d., darbinio vizito metu lankydamasis Alytaus dekanate, Šv. Liudviko parapijoje, Jo Ekscelencija Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas pasisvečiavo ir Alytaus Piliakalnio pagrindinėje mokykloje. Vyskupas pasidžiaugė kūrybingai dirbančia mokyklos bendruomene, gražia, jaukia, tvarkinga mokykla ir jos aplinka.  Tikybos kabinete svečias domėjosi mokymo priemonėmis. Anot jo, kabinetas atitinka visus Kaišiadorių vyskupijos reikalavimus, džiaugėsi noriai  tikybą besimokančiais mokiniais. Mokyklos darbuotojams, prisistatęs kaip naujas Kaišiadorių vyskupijos Ganytojas, Jonas Ivanauskas kiekvienam spaudė ranką įteikdamas Palaimintojo Jurgio Matulaičio paveikslėlį. Mokyklos direktorė Laima Vincė Kirkliauskienė dėkodama garbingam svečiui už apsilankymą,  prisiminimui apie Alytaus švietimą įteikė Elvyros Biliūtės-Aleknavičienės knygą su autorės dedikacija ir autografu „Švietimo arimuose". Atsisveikindamas vyskupas Jonas Ivanauskas mokyklos bendruomenei, vadovams, mokytojams ir visiems mokiniams linkėjo Dievo palaimos ir prasmingos ateities, kuriant žmoniškesnį ir teisingesnį pasaulį.


Alytaus Piliakalnio pagrindinės mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Vilma MasionienėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos