NAUJIENOS

« Atgal

Tolerancijos centrų atstovų stažuotė-seminaras Yad Vashem – Tautos atminimo institute Jeruzalėje

Alytaus „Sakalėlio" pradinėje mokykloje, Piliakalnio progimnazijoje, Adolfo Ramanausko-Vanago ir Putinų gimnazijose veikia Tolerancijos ugdymo centrai, kurių tikslas – ugdyti ir puoselėti žmogaus teisių kultūrą; suteikti mokiniams žinių apie totalitarinius režimus, įamžinti nacių ir sovietinio okupacinių režimų aukų atminimą; ugdyti mokinių tarpusavio toleranciją ir gebėjimą ją taikyti juos supančioje aplinkoje; ugdyti tarpkultūrinę kompetenciją.

Minėtų mokyklų atstovai (išskyrus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos) šių metų liepos 16–27 dienomis kartu su Lietuvos švietimo darbuotojais dalyvavo Yad Vashem (Tautos atminimo institutas, Jeruzalėje) ir Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinio režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti (toliau – Tarptautinė komisija) organizuotame seminare-stažuotėje Izraelyje.
Yad Vashem institutas įkurtas 1953 m. tiria Holokaustą, baisių įvykių detales, rūpinasi aukų įamžinimu, kapinėmis tiems, kurie jų neturi ir negali turėti, kaupia archyvą, kuriame saugomi aukų ir jų budelių vardai, taip pat vykdo aktyvią švietimo veiklą: organizuoja mokymus, seminarus, konferencijas, parodas, rengia metodinę medžiagą, kitus leidinius, muziejuose vyksta interaktyvūs edukaciniai renginiai, praktiniai užsiėmimai. Yad Vashem aktyviai bendradarbiauja su Tarptautine komisija, kurios tikslas – atlikus išsamius tyrimus užpildyti šiuolaikinės Lietuvos istorijos spragas bei šviesti visuomenę apie nusikalstamas nacizmo ir sovietinio komunizmo ideologijas, okupacinių režimų įvykdytus nusikaltimus ir jų padarinius Lietuvos visuomenei bei tarptautinei bendruomenei; derinti skirtingas valstybes atstovaujančių bei skirtingą politinį patyrimą turinčių  jos narių požiūrius ir pateikti bendrai priimtą vertinimą.
Lietuvos Respublikos Prezidento Valdo Adamkaus dekretu 1998 m. rugsėjo 7 d. įkurta Tarptautinė komisija vykdydama švietėjišką, edukacinę veiklą Lietuvoje organizuoja nuoseklius mokymus Tolerancijos centrų atstovams, rengia įvairią metodinę medžiagą, teikia konsultacijas valstybės vadovams, supažindina kitus pareigūnus su atliekamais darbais, dalijasi bei keičiasi informacija su kitomis šalies valstybinėmis institucijomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, sudaro sąlygas švietimo darbuotojams kelti kvalifikaciją Yad Vashem institute.
Liepos 16–27 dienomis Lietuvos švietimo darbuotojų delegacija ir Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos direktorė Virginija Vitunskaitė, pradinių klasių mokytoja metodininkė Lijana Gudaitienė, Alytaus Piliakalnio progimnazijos pradinių klasių mokytoja metodininkė Rima Pėstininkienė, Alytaus Putinų gimnazijos istorijos mokytoja metodininkė Ona Marčiulaitienė tarptautinėje stažuotėje atstovavo savo mokyklų Tolerancijos ugdymo centrus, dalyvavo diskusijose, praktiniuose mokymuose, paskaitose – Žydai  ir judaizmas: tarp istorijos ir tikėjimo (Dr. Zeev Dashevsky, Bar-Ilan universitetas), Lietuvos žydų bendruomenės struktūra nuo viduramžių iki naujųjų laikų (Dr. Ilja Lurie, Hebrew universitetas), Sovietų Sąjungos žydai iki Antrojo pasaulinio karo (Dr. Arkadi Zeltser, Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti narys, Yad Vashem), Jidiš kultūros likimas Lietuvoje (Dr. Mordechai Juškovskij, Bar-Ilan universitetas), Antisemitizmas iš istorinės perspektyvos (nuo viduramžių iki nacių atėjimo į valdžią Vokietijoje) (Daniel Romanovsky, Yad Vashem), Pasaulio tautų teisuoliai (Mrs. Masha Pollak-Rosenberg, Yad Vashem), Genocido ir Holokausto sąvokos (prof. Yehuda Bauer), Muzika Holokausto laikotarpiu (Mrs. Sasha Vindichansky), Arabų – Izraelio konflikto įtaka Europos politikai (Aleksandr Grinberg, Haifos universitetas), Vardų salė (Dr. Aaron Shneer, Yad Vashem), Mokymas apie Holokaustą Izraelyje (Mrs. Masha Pollak-Rosenberg, Yad Vashem).
Naudingų praktinių įgūdžių, žinių įgyta metodiniuose užsiėmimuose „Žydų gatvė", „Gyvenimo ciklai" (Mrs. Noa Sigal, Yad Vashem), „Atminties kelias", „Trys Lėlės", „Hanelės istorija" (Mrs. Olga Duke, Yad Vashem), „Mokymas apie Holokaustą, kai jau nebėra gyvų liudininkų" (Anna Rinenberg, Yad Vashem), Meno muziejuje ir vaikų memoriale vyko mokymąsis per meną, Vizualiniame centre – mokymąsis apie Holokaustą naudojant filmus; šokant Izraelio šokius, dainuojant dainas (vadovas Yehuda ben Harush); pažintinėse ekskursijose Yad Vashem muziejaus memorialiniame komplekse, archyvuose.
Stažuotės-seminaro dalyvius jaudino susitikimas su išgyvenusiu Holokaustą Lietuvoje Yehoshua Shohat, taip pat oficialiai išgyvenusio Holokaustą Samuel Pisar pagerbimo ceremonija/konferencija, Teodoro Herclio muziejaus edukacija, interaktyvios aplinkos, Atminimo kalva.
Stažuotėje-seminare Tolerancijos ugdymo centrų atstovai pristatė 2018-2019 m. m. vykdytas veiklas ir preliminarius 2019–2020 m. m. darbus tobulinant Tolerancijos centrų veiklą ir perteikiant Holokausto temą mokiniams.
Paskutinę stažuotės dieną susitikome su Lietuvos ambasadoriumi Edminu Bagdonu Lietuvos ambasadoje Tel Avive, su kuriuo aktyviai diskutavome apie Izraelį, jo politinę, kultūrinę situaciją, Yes Vashem institutą, ambasadorius atsakė į Lietuvos delegacijos narių klausimus.
Stažuotę-seminarą finansavo ir kiekvienam dalyviui metodinės medžiagos paketus padovanojo Yes Vashem institutas ir Tarptautinė komisija. Lietuvos delegacija rūpinosi Lietuvos Tarptautinės komisijos direktoriaus pavaduotoja Ingrida Vilkienė ir Yes Vashem instituto darbuotoja Mrs. Noa Sigal.
Paskaitos, pažintinės ekskursijos, praktiniai užsiėmimai suteikė daug žinių ne tik apie Holokaustą, bet ir žydų istorijos, kultūros, tradicijų, švietimo sistemos ir kt., skatino kritinį mąstymą, sustiprino moralines ir istorines, profesines ir asmenines kompetencijas. Įgyta naudinga patirtis, išgyvenimai ir emocijos „pasėjo" daug naujų idėjų tolimesnėms Tolerancijos ugdymo centrų veikloms ir entuziazmo išlaikyti atmintį „gyvą", ugdyti tolerantišką, išprususį, pilietišką, suvokiantį moralines vertybes ir istorinę tiesą, mokinį.

Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos direktorė Virginija VitunskaitėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos