NAUJIENOS

« Atgal

Tiriantys ir kuriantys jotvingiai!

Visą pusmetį I–III klasių mokiniai rengė tiriamuosius, kūrybinius darbus ir birželio 12 d. pristatė savo darbo rezultatus. Kokias problemas tyrinėjo, analizavo arba kas domino jaunuosius mokslininkus ir kūrėjus? Tadas Simanaitis ir Klaidas Sinkevičius (Ia) analizavo anglų kalbos gramatines struktūras, o Salvijus Švelginas (Ic) nagrinėjo socialinių tinklų įtaką Lietuvos jaunimui ir pristatė anglų kalba. Jų darbams vadovavo anglų kabos mokytoja metodininkė Laimutė Stankevičienė. Mišrios antrokų ir pirmokų komandos, vadovaujamos fizikos mokytojos metodininkės Irenos Ribinskienės – Kernius Šerpytis, Dominykas Mikulevičius ir Airidas Remėzas (IIb), Mantas Ablačinskas, Ieva Kumiščiūtė ir Lukas Baranauskas (IIa, b, c), Austėja Stabingytė, Astijus Gylys, Emilija Smolskaitė (IIb, e), atlikę bandymus ir skaičiavimus specialiomis programomis Alytaus kolegijoje, pristatė darbus apie kondensatorius, transformatorius ir Omo dėsnio pritaikymą. Gimnazijos trečiokai Aira Margelytė, Sonata Maciulevičiūtė, Aurimas Aguonis sukūrė du reklaminius darbus „Mano svajonių automobilis", jiems kurti padėjo technologijų mokytojas ekspertas Artūras Puidokas. Įdomų kūrybinį integruotą matematikos ir mechanikos darbą atliko dvi Id klasės mokinės Sandra Balčiūtė ir Akvilė Marcinkevičiūtė, joms vadovavo matematikos mokytoja ekspertė Lina Račkienė. Vyresnioji biologijos mokytoja Lina Rutkauskaitė vadovavo trims tiriamosioms kūrybinėms gimnazistų komandoms.  Lukas Baranauskas, Julius Janulevičius, Gintarė Kubiliūtė ir Augustas Markevičius (IIb, c, d) ištyrė, palygino ir paskelbė parkus, turinčius sveikiausią oro aplinką Alytuje. Greta Aliulytė, Iveta Abramavičiūtė, Augustas Daujotas ir Karolis Kuliešius (IIa) ištyrė sveikiausių mitybai miltų rūšį. Augustas Daujotas ir Karolis Kuliešius (IIa) kuria įvairius filmukus, įamžinančius gimnazijos gyvenimą, o šiems pristatymams jie pateikė NVŠ grupės „Gamta aplink mus" metinę veiklą to paties pavadinimo dokumentiniame filme, kuris dar bus plečiamas išsamiau.

Už atliktus kūrybinius-praktinius darbus visiems mokiniams įteikti pažymėjimai.

Sveikiname mokinius ir dėkojame mokytojams už įdomius ir solidžius darbus, už prasmingą veiklą, kuri reikalavo ne tik dalykinės kompetencijos, bet ir kitos bendrosios kompetencijos – kalbos raiškos gimtąja ir užsienio kalba, matematinės ir skaitmeninės kūrybos kompetencijos, bendradarbiavimo su kitais gimnazistais, pažinimo ir iniciatyvumo ieškant ir analizuojant gyvenimiškas problemas. Tikimės, kad ši mokymosi mokytis forma plėsis kitais mokslo metais.

Jotvingių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Renata RomanovienėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos