NAUJIENOS

« Atgal

Sėkmingai veikia neformaliojo vaikų švietimo – liaudies šokių – programos

Neformaliųjų vaikų švietimo programų uždaviniai: plėtoti jaunimo meninius sugebėjimus, ugdyti aktyvius piliečius, puoselėti tautos kultūrą, susipažinti su Lietuvos regionų kultūra, šokiu, savo kultūros tradicijas pristatyti kitoms tautoms.

Laisvosios mokytojos Laisvutės Adomaitienės vadovaujamos šokėjų grupės – jaunieji „Dainavos" nariai (1–4 kl. mokiniai) ir programos „Liaudies šokis – gyvoji tautinės kultūros versmė" nariai, 7–10 kl. mokiniai, išmoko naujų šokių, susipažino su lietuvių liaudies tradicijomis, papročiais, mokėsi bendrauti tarpusavyje, grupėmis, jausti atsakomybę, siekti užsibrėžto tikslo. Savo programą jie pristatė miesto, mokyklų renginiuose: Vasario 16-ajai skirtame koncerte Panemunės pagrindinėje mokykloje, Senamiesčio pradinėje mokykloje, Putinų gimnazijoje, Kovo 11-osios koncerte miesto bendruomenei, Alytaus miesto savivaldybės mokinių, garsinusių miestą, pagerbimo šventėje.

Vyresniųjų šokėjų grupė sėkmingai atstovavo Alytaus miestui ir Lietuvai tarptautiniame folkloro festivalyje Riminyje (Italija, 2018 m. gegužės 15–22 d.). Programų dalyvių laukia dar vienas atsakingas pasirodymas – pasaulio lietuvių dainų šventė „Vardan tos..." 2018 m. liepos 2–5 dienomis.

Laisvutė AdomaitienėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos