NAUJIENOS

Projekto „Lyderių laikas 3“ stažuotė Suomijoje, Estijoje

Alytaus miesto savivaldybei įsijungus į nacionalinį projektą „Lyderių laikas 3", be įvairių konsultacijų ir mokymų, vyksta ir stažuotės. Viena iš jų – rugsėjo 23-29 dienomis vykusi stažuotė Suomijoje, Estijoje „Įvairūs mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modeliai mokinių mokymosi pažangos užtikrinimo srityje". Į šią stažuotę vyko 7 Alytaus miesto kūrybinės komandos narės – Jolita Petkevičienė, Loreta Šernienė, Virginija Vitunskaitė, Milda Kochanskienė, Gintarė Rakauskienė, Edita Matulevičienė ir Erika Poškevičienė.

Stažuotės Suomijoje ir Estijoje  metu aptartas mokyklų ir savivaldybių bendradarbiavimo modelis; vyko vizitai į ugdymo įstaigas, ugdomojo proceso stebėjimas, diskusijos su pedagogais. Aplankyta 10 įvairių švietimo įstaigų: NorthTapiola gimnazija, NorthTapiola pagrindinė mokykla mokykla, Tuomarila vaikų darželis, Simonkylä pradinė mokykla, Hiekkaharju pradinė mokykla (Suomija), 2 skirtingos Talino gimnazijos, Tartu mokykla, gamtos pažinimo centras ir kt. (Estija).

Paskaitų, konferencijų bei susitikimų metu išklausyti pranešimai, dalintasi mintimis, idėjomis, įžvalgomis. Vyko susitikimai su HARED mokytojų rengimo ir tobulinimo centro atstovais p. Sirje ir GeorgAher – gamtos mokyklos ir švietimo konsultantais. Lankytasi AHHA mokslo ir žinių centre, kur susipažinta su mokslo išradimais ir naujovėmis bei šio centro siūlomomis galimybėmis papildyti bei paįvairinti ugdymo procesą.

 Keletas minčių, citatų po stažuotės:

„Suomijoje nėra gerų ar blogų mokyklų. Yra tiesiog mokyklos."

„Mokytojų laisvė veikti ir atsakomybės prisiėmimas už mokinių rezultatus. Tarp šitų žodžių dedamas lygybės ženklas."

„Mokyklos bendruomenė yra kaip dėlionė. Kiekvienas vaikas ar darbuotojas yra tos dėlionės maža detalė, turinti savo formą. Ir jei jis šioje dėlionėje nesuranda sau vietos, tai ne žmogus blogas. Tiesiog jis turi susirasti savo dėlionės vietą arba visai kitą dėlionę."

„Mokymasis nepriklauso nei nuo vietos, nei nuo laiko. Nėra nei gero, nei blogo būdo, yra tik mokytojų kūrybiškumas nuo žemės ligi dangaus. Visada reikia atsiminti, kad darbas, kurį dirbame, yra vaikui. Visada."

LL3 komandos informacijaDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos