NAUJIENOS

Projektas „Lyderių laikas 3“

Spalio 18 d. Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje vyko projekto „Lyderių laikas 3" Mokyklų lyderystės iniciatyvų renginys „Mokėjimo mokytis ugdymo metodika, įsivertinimo metodai ikimokykliniame amžiuje. Pedagogų veiklos refleksija". Alytaus miesto savivaldybėje vykdomame „Lyderių laikas 3" projekte dalyvauja keturi Alytaus miesto lopšeliai-darželiai: „Du gaideliai", „Šaltinėlis", „Pušynėlis" ir „Girinukas". Šios įstaigos siekia įgyvendinti savo organizacijų kokybinius pokyčius bei pasidalinti projekto veikloje įgyta patirtimi.

Gausiai susirinkusiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojams seminarą vedė Sigita Balčiūnienė, Utenos vaikų lopšelio-darželio „Želmenėlis" direktorė. Ji atskleidė savo vadovaujamos įstaigos inovatyvią ugdymo turinio planavimo, vaikų pažangos ir pasiekimų stebėjimo, pažangos įsivertinimo patirtį. Lektorė praktiškai įrodė, kad tikslingai planuojant ugdymo turinį, svarbiausia ne tema, o siekiami vaikų įgūdžiai ir gebėjimai. Norėdami pasiekti gerų rezultatų, turime žinoti, kas vaikams įdomu, dirbti kūrybiškai, atsisakyti dirbtinių situacijų. Vaikus mokyti mokytis turime jau pradėti  ikimokykliniame amžiuje. Sigita Balčiūnienė parodė lopšelyje-darželyje „Želmenėlis" kuriamos inovatyvios ugdymosi aplinkos nuotraukas, pasidalijo patirtimi renkantis šiuolaikiškas ugdymo priemones. Seminaro dalyviai pagilino mokėjimo mokytis kompetencijos žinias, gavo naudingų praktinių žinių, kurias galės pritaikyti savo darbe.

Erika Poškevičienė, „Šaltinėlio" lopšelio-darželio direktorė, pasidalijo įspūdžiais iš stažuočių Suomijoje ir Lietuvoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. Ir Lietuvoje, ir Suomijoje svarbiausiais dėmesys skiriamas vaikui, tuo abiejų šalių švietimo sistemos panašios, tik Suomijoje labiau pasitikima mokytojo profesionalumu. Erika Poškevičienė taip pat pristatė Švietimo ir mokslo ministerijos atliktą tyrimą „Pažangi pedagoginė praktika ir pedagoginės inovacijos Lietuvos vaikų darželiuose" ir pasidžiaugė, kad nemažai inovacijų įdiegta ir Alytaus lopšeliuose-darželiuose. Ji paragino pedagoges įdėmiau paanalizuoti šį tyrimą. Lopšelio-darželio „Girinukas" pedagogės Aira Skripkiūnienė ir Rima Šalaševičienė pasidalijo bendruomeniškumo ugdymo lopšelio-darželio „Girinukas" veikloje patirtimi.

Lopšelio-darželio „Du gaideliai" direktorė Vitalija Vitkauskienė, apibendrindama dienos veiklą,  paragino kiekvieną seminaro dalyvę pagalvoti, kokią idėją praktiškai pritaikys savo darbe ir linkėjo nebijoti pokyčių, kuriuos lengviau įgyvendinti bendradarbiaujant.

Vilma Masionienė, Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai"

direktoriaus pavaduotoja ugdymuiDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos