NAUJIENOS

« Atgal

Nuolat mokydamiesi mokome kitus

Birželio 11 d. Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje vyko seminaras „STEAM strategijos įgyvendinimas ugdymo procese: IT taikymas ir konstravimas". STEAM krypties mokslų stiprinimas aktualus visoje šalyje. Taip pat aktualus ir mokinių vertybinių nuostatų ugdymas. XXI amžiaus keliami iššūkiai švietimui reikalauja iš šiuolaikinio mokytojo inovatyvių, mokinius motyvuojančių darbo metodų ir ugdymo organizavimo formų, edukacinės aplinkos turtinimo. Todėl mokyklos mokytojai nuolat tobulinasi, dalyvauja seminaruose, konferencijose. Dalyvaudamos mokymuose, orientuotuose į STEAM krypties kompetencijos tobulinimą, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Janina Ivašauskienė ir fizikos mokytoja Rasa Kižienė parvežė daug šaunių idėjų, metodinių žinių ir praktinių pavyzdžių, pasigamintų mokymų metu.

Pradinių klasių ir gamtos mokslų mokytojai, dalyvaudami seminare, tobulino STEAM mokslų stiprinimo ir IT taikymo ir kūrybiškumo ugdymo kompetenciją. Seminaro metu gavome daug naudingos informacijos apie interaktyvios lentos panaudojimo galimybes, mobiliųjų įrenginių naudojimą. Viską išbandėme praktiškai – spalvindami, konstruodami, fotografuodami paprastus, kasdieniškus dalykus pavertėme šiuolaikinėmis, interaktyviomis mokymo priemonėmis.  Dėkojame lektorėms už naudingą ir įdomų seminarą.

Rasa Nastaravičienė ir Adrija Saulėnienė, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos mokytojosDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos