NAUJIENOS

Netradicinė vasara vykdant projektą „Lietuvių etninės kultūros atspindžiai fotografijoje“

Rytų Aukštaitijoje rugpjūčio 1–5 d. Švenčionių rajone, pušyno apsuptyje, prie Pailgio ežero įsikūrusiame poilsio komplekse „Pailgio perlas" prasidėjo respublikinis projektas „Lietuvių etninės kultūros atspindžiai fotografijoje" – mokinių vasaros stovykla, kurioje dalyvavo mokiniai ir mokytojai iš visos respublikos, taip pat Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos, Alytaus Piliakalnio progimnazijos ir Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos mokiniai su Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos direktore Virginija Vitunskaite.

Stovykla – respublikinio Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) projekto „Lietuvių etninės kultūros atspindžiai fotografijoje" įžanginė dalis. Projekto tikslas – užtikrinti vaikų ir jaunimo ugdymą etnine kultūra, įtraukti juos į kraštotyros veiklą. Mokiniai – projekto dalyviai pasimokė, kaip rengti ekspedicijas, kaip turi būti renkama foto-, vaizdo, audiomedžiaga; dalyvavo bandomojoje kraštotyros ekspedicijoje; klausė paskaitų apie etnografinės medžiagos rinkimą, apipavidalinimą (lektorės: etnologė, humanitarinių mokslų daktarė, Lietuvos etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbanavičienė, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos skyriaus vedėja Daiva Vyčinienė); surengė ekspedicijas projekto dalyvių gyvenamoje vietovėje; parengė keletą projektinių plakatų suskaitmenintos medžiagos katalogui; dalyvavo Lietuvių etninės kultūros draugijos (LEKD) XV tarptautinio tradicinių šokių festivalio veikloje. Šiemet tai jubiliejinė stovykla „Žalias žalias žolynėlis", ji išsiskyrė savitomis šokių, sutartinių ir instrumentinės muzikos tradicijomis; stovyklautojai turėjo galimybę giliau pažinti ne tik vietos tradicijas, bet ir kitų tautų (vengrų, baltarusių, rusų); mokėsi šokių, amatų (juostų pynimo, audimo su tautodailininke Vilija Ratautiene; šiaudų rišimo), vakarais klausėsi pasakų, mitų, mokėsi žaidimų, tradicinių šokių, dalyvavo talentų ir kitose vakaronėse. Projekto dalyviai išsiskirstė su namų užduotimis: jie toliau vykdys ekspedicinę veiklą, įtrauks bendraamžius į nuotraukų rinkimą, aprašymą ir kitą veiklą, ją pristatys baigiamojoje projekto konferencijoje Vilniuje. Konferencijoje bus pristatomas projekto dalyvių surinktos medžiagos skaitmeninis katalogas plačiajai visuomenei.
Projektas „Lietuvių etninės kultūros atspindžiai fotografijoje" paįvairino ir praturtino Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos, Alytaus Piliakalnio progimnazijos, Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos mokinių, kitų šalies mokinių ir mokytojų vasaros atostogas, įtraukė į netradicinę veiklą, praturtino asmeninę ir dalykinę kompetenciją, etninės kultūros žinias, kraštotyros įgūdžius.


Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos direktorė/ LEKUS Alytaus padalinio pirmininkė Virginija VitunskaiteDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos