NAUJIENOS

« Atgal

Mokykla, kurioje skleidžiasi nesavanaudiško gerumo šviesa, buvo, yra ir bus labai svarbi visų mūsų gyvenime

Vyko Pietų Lietuvos regiono mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mano pirmoji mokytoja", skirto Alytaus Putinų gimnazijos mokytojai Janinai Ralienei atminti, apdovanojimai „Aš esu aš – jūs esate jūs. Aš visada būsiu tuo, kuo buvau jums, vadinkite mane tuo vardu, kuriuo visada vadinot, kalbėkite su manimi, kaip visada kalbėjot." Tikriausiai tokiais Šv. Augustino žodžiais būtų kreipusis į susirinkusiuosius ilgametė Alytaus Putinų gimnazijos pradinių klasių mokytoja, direktoriaus pavaduotoja Janina Ralienė, kuriai atminti lapkričio 8 d. Alytaus Putinų gimnazijoje vyko mokinių kūrybinių darbų konkurso „Mano pirmoji mokytoja" nugalėtojų apdovanojimai bei prisiminimų popietė.

„Mokykla, kurioje skleidžiasi nesavanaudiško gerumo šviesa, buvo, yra ir bus labai svarbi visų mūsų gyvenime", – rašė sveikinimo laiške iš Toronto, skirtame kūrybinių darbų konkurso „Mano pirmoji mokytoja" prisiminimų popietei, Sigina Katkauskaitė, mokytojos Janinos Ralienės sesuo,  Kanados lietuvių bendruomenės laikraščio „Tėviškės žiburiai" redaktorė.

 Sveikinimo žodį susirinkusiems mokytojos šeimos nariams, mokiniams, mokytojams, buvusiems kolegoms tarė Putinų gimnazijos direktorė, konkurso koordinatorė Daiva Sabaliauskienė, ji pakvietė pagerbti mokytojos atminimą tylos minute.

Atminimo popietės dalyvius daina „Do re mi" pasveikino Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos pirmokai, juos ruošė mokytojos Vilija Pigagienė ir Vaida Jarusevičienė. Daina „Mokytojui", atlikta  mergaičių dainavimo studijos  „Vokalis", sukūrė romantiškai jaukią popietės aplinką.

Apie pirmuosius mokslo metus Putinų gimnazijoje prisiminimais pasidalijo ir Inesa Pilvelytė, Alytaus miesto teatro direktorė, nes jos pirmoji mokytoja – Janina Ralienė. I. Pilvelytė atsinešė pirmąjį klasės nuotraukų albumą, prisiminė mokytoją, nuotykius, išgyventus pradinėse klasėse.

Aleksandras Žuvininkas, pirmasis Alytaus 6-osios vidurinės mokyklos direktorius, mena eruditę ir  atsakingai dirbusią Janiną Ralienę, su kuria drauge mokyklą kūrė 14 metų.

Buvusią kolegę gražiai atsimena ir buvusi Putinų gimnazijos biologijos mokytoja Irena Petkevičienė, jos drauge dirbo nuo 1974 m., atminimui skyrė savo kūrybos eiles.

 Šventinę atminimo popietę vedė Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis" direktorė, pradinių klasių mokytoja ekspertė Erika Poškevičienė.

Kadangi Pietų Lietuvos regiono mokinių kūrybinių darbų konkursas „Mano pirmoji mokytoja", skirtas Alytaus Putinų gimnazijos mokytojai Janinai Ralienei atminti, pasibaigė, (beje, mokiniai darbus pateikė iki 2018 m. liepos 1 d.), konkurso organizatoriai – mokytojos Janinos Ralienės artimieji, sesuo  Sigina Katkauskaitė, dukterėčia Audronė Janušauskaitė, sūnėnas Artūras Janušauskas, Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis", Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, Alytaus Putinų gimnazija – sukvietė visus nugalėtojus ir jų mokytojus. 

Mokinių kūrybą vertino autoritetinga komisija. Komisijos pirmininkė Sigina Katkauskaitė, Kanados lietuvių bendruomenės laikraščio „Tėviškės žiburiai" redaktorė, nariai: Daiva Sabaliauskienė, Alytaus Putinų gimnazijos direktorė, Virginija Vasiliūnienė, Alytaus Putinų gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja metodininkė, Rima Bartkienė, Jotvingių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė, Audronė Burokienė, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos etikos ir lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja, Vilija Pigagienė, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė, Erika Poškevičienė, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis" direktorė, pradinių klasių mokytoja ekspertė.

Konkurso dalyviai varžėsi keturiose kategorijose, parinktose pagal mokinių amžių.

1-oji kategorija. Dalyviai 6–7 metų vaikai. Vaikai piešė piešinius tema „Laukiu susitikimo su pirmąja mokytoja". Atrinkti geriausi darbai ir neskirtos vietos. Taigi apdovanoti šie patys mažiausieji:

Arnas Tamulionis ir Perla Kazlauskaitė, Alytaus lopšelis-darželis „Šaltinėlis"Arno ir Perlos auklėtoja Vilija Lastauskienė.

Agnius Gegužis, Alytaus lopšelis- darželis „Šaltinėlis", auklėtoja Daiva Žuromskaitė.

Aleksas Aukštuolis ir Žydrūnė Mizgirdaitė, Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla, mokytoja Irma Kaušakienė.

1–4 klasių mokiniai kūrė eilėraščius tema „Po raidelę, po eilutę..."

1-oji vieta. Ji atiteko Melisai Žukauskaitei, Alytaus rajono Miroslavo gimnazijos mokinei. Eilėraštis „Raidelių pasaka". Mokytoja Angelė Narkūnienė.

2-oji vieta. Aistė Bračiulytė,  Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla. Mokytoja Vilija Pigagienė.

3-oji vieta. Justas Šimanskas, Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla. Mokytoja Vilija Pigagienė ir

Karina Kaminskaitė, Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla, jos mokytoja Inga Nastulevičienė.

5–8 klasių mokiniai dalijosi prisiminimais, įspūdžiais tema „Kartą mokykloje".

1-oji vieta. Sigita Janeikaitė, Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazija, mokytoja Sigita Muzikevičienė.

2-oji vieta.  Rūta Baležentytė, Alytaus Šaltinių pagrindinė mokykla. Mokytoja Elė Zdanavičienė.

9–12 klasių mokiniai rašė laišką savo pirmajai mokytojai.

1-oji vieta. Ugnė Barzdaitytė, Alytaus Putinų gimnazija. „Laiškas,  kuris turėjo būti parašytas prieš 12 metų...", Ugnės mokytoja Daiva Baliukonytė.

2-oji vieta. Laura Charbakaitė, Alytaus Putinų gimnazija. „Laiškas mokytojai", Lauros mokytoja Laima Bautronienė.

Nugalėtojų darbai išleisti atskiru leidiniu, o atminimo dovanėles, piniginį prizą mokiniams įteigė mokytojos Janinos Ralienės artimieji. Nebuvo pamiršti ir konkursui mokinius paskatinę mokytojai – Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė pedagogams įteikė kvietimus į spektaklį.

Komisijos pirmininkė Sigina Katkauskaitė, Kanados lietuvių bendruomenės laikraščio „Tėviškės žiburiai" redaktorė, Janinos Ralienės sesuo, atsiuntė laiškelį dalyviams ir organizatoriams: „šis mano sveikinimas, siunčiamas per Atlanto vandenyną iš rudeninio Toronto, skiriamas jums visiems, gerbiami pedagogai ir mieli moksleiviai! 

Ačiū Jums už tai, kad savo rašiniais, mintimis ir šiuo renginiu padedate prisiminti mums brangų ir artimą žmogų Janiną Ralienę, buvusią ilgametę šios mokyklos mokytoją. Ačiū pedagogams, paskatinusiems vaikų kūrybinę kibirkštėlę; kas žino, gal iš jos kada nors atsivers ir didesnė kūrybos versmė. Ačiū visiems, rašiusiems eiles ar rašinius, piešusiems piešinius, buvusioms mokinėms, pasidalinusioms prisiminimais. Tai gražus mokytojos Janinos gyvenimo prisiminimas, tai ir jūsų visų, pedagogų,  darbo įprasminimas.

Mieli moksleiviai, didžiuokitės savo mokytojais, kurie kantriai ir reikliai veda jus žinių ir gyvenimo pažinimo taku, pasitikėkite jais.  Esu tikra, jūs prisiminsite juos su dėkingumu."

Popietę daina užbaigė Putinų gimnazijos trečiokės Žana Alksninytė ir Gintarė Kazlauskaitė.

Artimieji ir buvę kolegos po renginio Putinų gimnazijoje aplankė mokytojos Janinos Ralienės amžinojo poilsio vietą.

Alytaus Putinų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Daiva BaliukonytėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos