NAUJIENOS

Lopšelyje-darželyje „Girinukas“ – seminaras „Motyvuojanti kūno kultūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“

Spalio 26 d. Alytaus lopšelyje-darželyje „Girinukas" vyko seminaras „Motyvuojanti kūno kultūra ikimokyklinio ugdymo įstaigoje". Patarimai pedagogui praktikui". Jį vedė RIUKKPA (respublikinė ikimokyklinio ugdymo kūno kultūros pedagogų asociacija) prezidentė Audronė Vidzbarienė – metodinių leidinių, knygos „Sportas vaikams. Nuo mankštos iki medalio" sudarytoja, ikimokyklinio amžiaus vaikų fizinį aktyvumą skatinančių renginių organizatorė. Seminaro metu buvo aptartos pagrindinės kūno kultūros organizavimo formos, turinio planavimas, vaikų vertinimo kriterijai. Praktinėje seminaro veikloje pedagogai išmoko linksmų ir lengvai pritaikomų žaidimų su minimaliomis kiekvienoje įstaigoje esančiomis priemonėmis. Lektorė kalbėjo apie lyderystės, socialinių įgūdžių ugdymą, kūno kultūros veikloje pabrėždama, kad  „vaiko laisvas judėjimas duoda geresnių rezultatų, nei iš anksto numatyti judesiai".

Pedagogų refleksijos parodė, kad seminaras buvo naudingas ir pritaikomas praktiškai.

Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas" direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva MarkovienėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos