NAUJIENOS

Lopšeliui-darželiui „Pušynėlis“ – padėka už rūpinimąsi bendruomenės sveikata

Sveikatos stiprinimo mokyklos Lietuvoje veikia jau 25 metus. Kasmet į šia veiklą įsitraukia vis daugiau šalies ugdymo įstaigų. Visa sveikatos stiprinimo mokyklos bendruomenė įtraukiama į sveikatinimo procesus. Pedagogai, ugdytiniai ir  jų tėveliai veikia planuodami ir įgyvendina sveikatos stiprinimo programas, kurios nukreiptos į visų bendruomenės narių sveikatos stiprinimą. Šių ugdymo įstaigų bendruomenės kiekvienas narys įneša savo indėlį  į sveikesnės mokyklos aplinkos ir gerų santykių kūrimą, daug dėmesio skiria fizinei, psichinei, emocinei sveikatai. Tai skatina vaikų pasitikėjimą savimi ir bendruomenės nariais, tokiu būdu ugdomi lyderiai. Šios mokyklos specialistai moka įsivertinti savo pasiekimus, gerąja patirtimi dalijasi su kitais.

Norime pasidžiaugti, kad III nacionalinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Vaikų sveikatos stiprinimas. Nuveikti darbai ir nauji iššūkiai", vykusioje Panevėžyje, Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis" bendruomenė apdovanota Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštu už rūpinimąsi visos savo bendruomenės sveikata ir gerove, atveriant jaunajai kartai duris į sveikesnį gyvenimą.

Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis" informacijaDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos