NAUJIENOS

Likiškėlių ir „Volungės“ pagrindinės mokyklos pristatė Erasmus+ projekto „Išdrįsk rizikuoti pamokoje“ rezultatus

2018 m. rugpjūčio 23 d. Alytaus Likiškėlių ir „Volungės" pagrindinių mokyklų bendruomenės susirinko į bendrą Erasmus+ programos projekto „Išdrįsk rizikuoti pamokoje" (Risk Taking in the Classroom) baigiamąjį renginį – rezultatų pristatymą. Renginys buvo atviras visiems, besidomintiems projektine veikla ir mūsų patirtimi įgyvendinant rizikos pamokose veiklas.

Renginio pradžioje kalbėję mokyklų direktoriai Feliksas Džiautas ir Donatas Vasiliauskas pasidžiaugė mokyklų bendradarbiavimu, užsimezgusiais naujais ryšiais ir draugystėmis su projekto partneriais Italijoje, Danijoje, Jungtinėje Karalystėje. Mokyklų vadovai pabrėžė neabejotiną tarptautinio bendradarbiavimo naudą gerinant ugdymo kokybę bei siekiant mokytojų asmeninės ir profesinės ūgties.

Projekto koordinatoriai Simona Užkurienė (Likiškėlių pagrindinė mokykla) ir Eimantas Keršulis („Volungės" pagrindinė mokykla) susirinkusiems pristatė projekto partnerius, iškeltą tikslą ir veiklas. Taip pat projekto metu vykdytą tyrimą „Rizika klasėje", kurio metu visų partnerių mokyklų mokytojai dalyvavo internetinėje apklausoje apie riziką savo darbe įvairiais aspektais. Tyrimo metu išryškėję tendencijos leido padaryti įdomių ir naudingų įžvalgų bei rekomendacijų ugdymo įstaigoms, jų lyderiams, siekiantiems sudaryti  mokytojams kuo palankesnes sąlygas išeiti už savo komforto zonos ribų.

Projekto metu vykusius trumpalaikius mokymus Italijoje ir Junginėje Karalystėje pristatė „Volungės" pagrindinės mokyklos mokytojos Svajonė Pledienė, Gražina Pangonienė ir Vaida Gudaitienė. Likiškėlių pagrindinės mokyklos mokytojos kalbėjo apie pamokų filmavimo patirtį. Mokytoja Daiva Čepanonienė ne tik pristatė savo pamokoje filmuotą epizodą, bet ir pasidalino giliomis įžvalgomis apie rizikos, išėjimo iš savo komforto zonos ribų poveikį mokinių mokymuisi bei apie filmavimąsi, kaip savo darbo įsivertinimo priemonę, jo naudą ir išliekamąją vertę. Mokytojos Gita Karnilienė ir Alma Šimanskienė pristatė filmuotas pamokas, kurias vedė neįprastose erdvėse. Naujas veiklas ir metodus savo pamokose išbandė bei nufilmavo mokytojos Rasa Dainauskienė ir Daliutė Žilinskienė.

Renginio pabaigoje projekto koordinatorė Simona Užkurienė pristatė projekto internetinį puslapį, kuriame galima rasti visą informaciją apie projekto partnerius ir projekto eigoje vykusias veiklas: trumpalaikius mokymus Italijoje ir Jungtinėje Karalystėje, tarptautinius partnerių sutikimus Jungtinėje Karalystėje, Italijoje, Danijoje ir Lietuvoje. Puslapyje taip pat galima susipažinti su „Plymouth" universiteto vykdytu tyrimu apie riziką klasėje iš mokytojų perspektyvos ir svarbiausia – peržiūrėti visų projekto partnerių filmuotus rizikingus epizodus pamokoje. Kviečiame apsilankyti rtcproject.eu!

Alytaus Likiškėlių  pagrindinės mokyklos informacijaDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos