NAUJIENOS

« Atgal

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl pakoreguoto Alytaus mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų

 

 

Alytaus miesto savivaldybės darbo grupė, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendaciją peržiūrėti pradinių mokyklų tinklą, pakoregavo Alytaus miesto mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį  planą.

Alytaus miesto mokykloms įvertinimui išsiųstas pakoreguotas planas,  kuriame:

-   įtraukti jau priimti miesto tarybos sprendimai dėl atšaukiamos Piliakalnio progimnazijos reorganizacijos ir Vidzgirio pagrindinės mokyklos tapimo progimnazija nuo 2019 metų rugsėjo 1 dienos;

-   numatomas  Likiškėlių, Volungės, Panemunės ir Dainavos pagrindinių mokyklų pertvarkymas į progimnazijas nuo 2018 m. rugsėjo 1 dienos;

-    siūloma pertvarkyti mokyklos-darželio „Drevinukas" struktūrą, keičiant mokyklos tipą į lopšelį-darželį.  Nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 1-4 klases perkėlus  į Vidzgirio pagrindinės mokyklos patalpas, pagėrės mokymosi sąlygos: mokytojai ir mokiniai turės galimybę dirbti specializuotuose kabinetuose, sportuoti renovuotame stadione bei sporto aikštynuose, įgyvendinant Geros mokyklos bei Visos dienos mokyklos koncepcijas atsiras galimybė įvairių erdvių kūrimui bei kokybiškos sąlygos neformaliam švietimui,  o optimizuojant mokinių skaičių įstaigoje bus užtikrinami darbo krūviai mokytojams, galimybė dirbti visai pagalbos mokiniui specialistų  komandai.

Mokyklų bendruomenės prašomos nuo 2018 m. birželio 8 d. iki 2018 m. birželio 15 d. įskaitytinai organizuoti pakoreguoto Alytaus mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų viešąjį svarstymą mokyklose, Alytaus miesto savivaldybės švietimo taryboje, Lietuvos mokyklų vadovų  asociacijos Alytaus miesto skyriuje.

 Iki 2018 m. birželio 18 d. savivaldybės Švietimo skyriaus raštinėje (Rotušės a. 4, 423 kab.) laukiama informacija raštu apie pakoreguoto plano ir jo priedų viešojo svarstymo rezultatus, plano tobulinimo pasiūlymai ir Mokyklų tarybų priimti nutarimai dėl pritarimo arba nepritarimo šiam planui ir jo priedams.

 Pateiktą mokyklų bendruomenių informaciją darbo grupė planuoja apsvarstyti ir atsižvelgiant į gautus pasiūlymus ir kartu su savo išvadomis teikti svarstyti miesto tarybos narių komitetuose. 

 

Švietimo skyriaus informacijaDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos