NAUJIENOS

Kovo 11-oji kitaip: netradicinės pamokos apie medijų vaidmenį visuomenei, propagandą ir tautinį tapatumą

Alytaus Putinų gimnazija pasitikdama Kovo 11-ąją organizavo kultūrinės pažintinės veiklos dieną, o neįprastų pamokų vedėjai vadovavosi MIR programa.

Kultūrinės pažintinės veiklos dienos koordinatorės – gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vyta Šiugždinienė ir medijų bei kompiuterinio raštingumo programos vykdytoja Marytė Žuromskienė – suderino visos dienos pamokų planą. Visų dalykų mokytojai dirbo pagal iš anksto metodinių grupių parengtas rekomendacijas, atrinktą ir aptartą informacinę medžiagą.

 Pirmoji pamoka buvo skirta kalbėtis apie propagandą: „Propaganda: kur slypi realybė?" Visų klasių mokiniai žiūrėjo laidą „Mokslo sriuba", diskutavo šia aktualia tema, reflektavo.

Antra ir trečia pamokos – „Medijų vaidmuo visuomenėje: medijos ir patriotinės laidos". Mokiniai diskutavo, ar medijos ir socialiniai tinklai gali daryti teigiamą arba neigiamą poveikį ugdant pilietiškumą, saugant nacionalinės tapatybės paveldą. Peržiūrėję filmuotą medžiagą apie dvi Lietuvas, nacionalinio tapatumo sampratą pasidalijo mintimis šiais klausimais: „Kiek apie tai diskutuoja politikai, mokslininkai, kultūros kūrėjai ir kiti? Kokios medijos tai padeda skleisti? Kodėl autoritariniai režimai, teroristinės jėgos naikina istorinį, nacionalinį paveldą?"

 Trečioje pamokoje gimnazistai žiūrėjo filmuotą nacionalinės ekspedicijos medžiagą „Nemunu per Lietuvą", grupėse diskutavo įvairiais klausimais, daugiausiai dėmesio, karščiausių diskusijų sulaukė klausimas „Ar būtina saugoti praeities paveldą? Kodėl?" Internetas pasidarė svarbi istorinių bei asmeninių faktų ir pasakojimų saugykla, ji formuoja mūsų kultūrinę ir individualią atmintį.

Penkta ir kitos pamokos skirtos temai „Kinas ir ideologija". Aktų salėje vyko pasirinkto kino filmo „Niekas nenorėjo mirti" peržiūra ir aptarimas. Kinas yra poveikio kolektyviniam elgesiui instrumentas, nes formuoja skonį, elgesį, įtvirtina konkrečią moralę, todėl geriausia rinktis filmus, sukėlusius diskusijas bei visuomenės susidomėjimą.

Dauguma III–IV klasių gimnazistų Alytaus „Dainavos" kino teatre žiūrėjo filmą „Pelėdų kalnas". Medijų ir informacinio raštingumo koordinatorė, bibliotekos vedėja Marytė Žuromskienė prieš filmo demonstraciją kalbėjo apie kiną ir ideologiją. Ji pabrėžė filmo temos aktualumą formuojant visuomenės požiūrį į reiškinius, vertybes. Pateikė klausimus refleksijai

 Po filmo peržiūros grupė III–IV klasių gimnazistų lankėsi Alytaus kraštotyros muziejuje, jie ne tik susipažino su muziejaus ekspozicijomis, bet ir aktyviai dalyvavo pažintinėje veikloje – gavo užduotis, kurios padėjo atidžiau susipažinti  su valstybės šimtmečio proga Lietuvos archyvų pristatyta paroda ,,Lietuvos šimtmečio puslapiai", kurioje eksponuojama šimtas svarbiausių įvykių, užfiksuotų archyviniuose dokumentuose, nuotraukose ir užrašuose; ir kitoje parodoje „Jų kraujas rožėm pražydėjo…". Šioje parodoje pristatomi Lietuvos kariuomenės istorijos epizodai, susiję su Alytumi.

Kultūrinės pažintinės veiklos diena – galimybė plėsti akiratį bei prisiminus nueitą Lietuvos istorinį kelią, įvertinti šiandien kylančias grėsmes ir asmeniui, ir valstybei.

Putinų gimnazijos informacijaDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos