NAUJIENOS

Konferencija „Etninės kultūros gyvoji tradicija šiandien“ Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje

Alytaus „Sakalėlio" pradinė mokykla jau 25 metus puoselėja etninę kultūrą ir integruoja ją į formalųjį ir neformalųjį ugdymą, puoselėja tautos tradicijas ir senovės amatus, vykdo gerosios patirties sklaidą ne tik mokyklos bendruomenėje, bet ir Lietuvoje bei užsienyje.

2015 metais „Sakalėlio" pradinėje mokykloje įkurtas LEKUS Alytaus skyrius bei suburta Alytaus miesto etninės kultūros mokytojų metodinė grupė, vienijanti ne tik Alytaus miesto bendrojo ugdymo mokyklų, bet ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų pedagogus, etninės kultūros puoselėtojus.

2018 m. spalio mėn. 12 d. Alytaus „Sakalėlio" pradinėje mokykloje vyko respublikinė konferencija „Etninės kultūros gyvoji tradicija šiandien" ir Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) suvažiavimas. Renginio iniciatorė ir organizatorė – LEKUS Alytaus skyriaus pirmininkė Virginija Vitunskaitė.

Susirinkusius konferencijos svečius ir dalyvius pasveikino Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos folkloro ansamblis „Sakalėlis" (vadovė Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos muzikos mokytoja metodininkė Reda Vokietaitienė), taip pat Etninės kultūros globos tarybos pirmininke Dalia Urbanavičienė, LEKUS pirmininkė Rūta Čėsnienė ir LEKUS Alytaus skyriaus pirmininkė Virginija Vitunskaitė.

Konferencijoje dalyvavo garbūs kviestiniai svečiai ir lektoriai, etninės kultūros puoselėtojai ir globėjai iš visos Lietuvos: Lietuvių etninės kultūros draugijos narys Romualdas Povilaitis; gerąja patirtimi dalinosi profesorė, Alytaus muzikos mokyklos direktorė, Aldona Vilkelienė, praktinius mokymus vedė lektoriai: kankliadirbys Skalmantas Barkauskas, audimo amato puoselėtoja Vilija Ratautienė, šokio mokytoja Goda Sungailaitė, Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė Lijana Gudaitienė. Senąją baltų kultūrą ir paveldą puoselėjanti jaunimo bendrija Lietuvos Jaunimo Ramuva, kuri mokyklos kiemelyje atliko baltiškų dievų bei protėvių pagerbimo „Ugnies apeigą", vadovaujant Astai Valiukevičienei.

Kūrybinėse dirbtuvėse juostų meistrė Vilija Ratautienė mokė vyti, pinti, austi juostas; šokio mokytoja Goda Sungailaitė, pritariant armonikieriui Daumantui Čepuliui, mokė liaudies šokių ir ratelių, kankliadirbys S. Barkauskas muzikavo ne tik kanklėmis bet ir kitais liaudies instrumentais, „Saklėlio" pradinės mokyklos mokytoja metodininkė Lijana Gudaitienė su konferencijos dalyviais gamino papuošalus iš veltinio.

Po konferencijos ir praktinių dirbtuvių vyko ataskaitinis LEKUS suvažiavimas, kuriame LEKUS pirmininkė Rūta Čėsnienė pristatė 4 metų LEKUS veiklos ir finansines ataskaitas, inicijavo LEKUS naujos valdybos rinkimus, numatė tolesnes LEKUS veiklos perspektyvas.

Tokio mąsto etnokultūrinis renginys Alytaus „Sakalėlio" pradinėje mokykloje buvo rengiamas pirmą kartą. Pranešimai ir praktinė veikla atskleidė etninės kultūros gyvosios tradicijos aktualumą ir didelę naudą ne tik integruojant ją į formalųjį ir neformalųjį švietimą, bet ir ugdant įvairių specialiųjų poreikių vaikus, stiprinant motoriką, fizinę ir psichologinę sveikatą; pagilino suvokimą, kad etninė kultūra tai ne tik „kaimas ir medinės klumpės", tai – gyvenimo būdas, laisvalaikio praleidimo forma, saviraiška, savišvieta, savimoka, bendrystė su savimi, kitais, gamta ir tauta.  Viliamės, jog toks renginys taps kasmetine tradicija puoselėjant etninę kultūrą ir vykdant gerosios patirties sklaidą.

Konferencijos dalyviai džiaugėsi naujomis patirtimis ir žiniomis, kurias galės pritaikyti savo veikloje bei pasidalinti su mokiniais, kolegomis.

Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos direktorė Virginija VitunskaitėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos