NAUJIENOS

« Atgal

Kai mokiniai atostogauja

Jau niekam nebekyla klausimų, ką mokytojai veikia mokinių atostogų metu. Praėjusi mokinių poilsio savaitė mokytojams buvo itin darbinga ir ypatinga prasmingais susitikimais. Šiandieninė švietimo kasdienybė, kai sistemos administravimas patikėtas vadybininkams, kurie apie mokyklos gyvenimą išmano tik teoriškai, mokytojų bendradarbiavimą iškelia į vieną svarbiausių pozicijų mokytojo veikloje. Taigi savaitę be mokinių mokykloje praleidome bendraudami ir bendradarbiaudami su miesto, rajono ir šalies kolegomis.

Vasario 18 d. Jotvingių gimnazijos bibliotekos skaitykloje vyko miesto biologijos mokytojų metodinio būrelio susitikimas, kurio tikslas buvo surengti diskusiją „Gamtamokslinės kompetencijos ugdymas: lūkesčiai išsilavinimo standartams". Diskusijoje dalyvavo 89 % visų miesto ugdymo įstaigose dirbančių biologijos mokytojų. Kalbėjomės apie tai, kaip skirtingų mokyklų mokytojų bendradarbiavimas gali pagerinti miesto mokinių gamtamokslinės kompetencijos ugdymo efektyvumą ir pasiekimų gerėjimą. Dalijomės savo asmenine patirtimi, aptarėme skirtingose mokyklose priimtų mokinių pasiekimus ir pažangą užtikrinančios tvarkos poveikio efektyvumą mokinių rezultatams, ieškojome prasmingo bendradarbiavimo taškų ir užtikrinimo priemonių. Susitikimo metu mokytojai parengė keletą pasiūlymų  Alytaus miesto švietimo organizavimo ir administravimo strategiją rengiantiems specialistams. Nuoširdus bendravimas, konstruktyvi diskusija, noras bendradarbiauti suteikė pozityvų užtaisą visos savaitės darbams.

Vasario 19 d., kol Jotvingių gimnazijos mokytojai leido laiką dirbdami gimnazijos tarybos posėdyje, kurio viena dalis buvo skirta ir dalykų metodinių grupių pristatymams „Integruotos ugdymo(si) veiklos 2018 m. refleksija ir ateities planai", dalis gimnazijos gamtos mokslų mokytojų šią veiklą ir asmeninę patirtį pristatėme biologijos mokytojos ekspertės Rasos Zubrickienės organizuotoje kvalifikacijos tobulinimo programoje Alytaus rajono gamtos mokslų mokytojams. Gimnazijos patirtį įgyvendjnant STEAM ugdymo strategiją per integruotų modulių programos veiklą ir integruotų pamokų mokykloje ir už mokyklos sienų įgyvendinimą pristatė biologijos mokytoja metodininkė Lina Rutkauskaitė, fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė ir viską apibendrino programos iniciatorė Rasa Zubrickienė pristatydama  jau tradicinėmis tapusias savo ir kitų dalykų mokytojų parengtas integruotas biologijos ir chemijos, matematikos pamokas, kitokių pamokų idėjas. Seminare dalyvavusių mokytojų klausimai, pastabos, pabaigoje vykęs aptarimas leido kitomis akimis pažvelgti į savo veiklą, įkvėpė naujų idėjų. Pats geriausias seminaro sėkmės rodiklis – kolegos po suplanuotos veiklos neskubėjo namo.

Vasario 21 d. susitikime su kolegomis ir lektoriais VDU buvau vienintelė alytiškė. Dalyvavau prof. habil. dr. Vidos Mildažienės  organizuotame kvalifikacijos tobulinimo seminare mokytojams „STEAM kompetencijų gilinimas: mokslinių metodų taikymas ir panaudojimas ugdyme". Be abejo, pagrindinė seminaro tema buvo STEAM pedagogika – STEAM metodo esmė: integruotas mokymas, mokslinio metodo taikymas ir mokslinio raštingumo ugdymas; STEAM svarba, atsiradimo prielaidos ir istorija, užsienio valstybių patirties analizė; STEAM situacija Lietuvoje – kaip būtų galima didinti STEAM diegimo veiksmingumą. Pristatyta STEAM, kaip mokymo politikos, kurios tikslas užtikrinti  aukštos kvalifikacijos kompleksines problemas gebančių spręsti ir visas reikalingą kompetenciją turinčių specialistų rengimą, raida nuo NASA sukūrimo ir STEM termino atsiradimo,  jo virsmo STEAM ir naujausių tendencijų – STRREAM. Seminaro autorė ir kviestiniai lektoriai Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos katedros prof. habil. dr. Vida Mildažienė, Vytauto Didžiojo universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos katedros doc. dr. Ingrida Šatkauskienė, prof. dr. Gintautas Saulis, Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto Chemijos instituto Organinės chemijos katedros doc. dr. Rimantas Vaitkus pristatė mokytojams savo veiklos sritis, savo tyrimais grįstas galimas mokinių tiriamųjų darbų idėjas, kvietė mokytojus bendradarbiauti, siūlė savo pagalbą konsultuojant ar užtikrinant tikslinį laboratorijų prieinamumą. Buvo išsakyta aštri (su kolegėmis nutarėm, kad nors skaudi, bet teisinga) kritika mokytojų pasyvumo biologijos ugdymo programos turinio perdėtos apimties atžvilgiu. Universitetų dėstytojai aiškiai išsakė, kad ateina mokiniai, „prikimšti" nereikalingų žinių, bet su nepakankamais mokslinio raštingumo gebėjimais. Mokslininkai kvietė mokytojus vienytis ir kartu kilti į kovą prieš obskurantizmą, įsigalintį Lietuvos švietimo sistemoje.

Apibendrinti visos savaitės patirtį geriausiai būtų galima gamtos moksluose vartojamu terminu – kohezija, jis nusako vandens molekulių savybes. Tikslesnio, apibūdinančio pačių mokytojų ir jų bendradarbiavimo vaidmenį, svarbą ir reikšmę šiuolaikinėje švietimo sistemoje, neįmanoma rasti.

Lina Rutkauskaitė, Jotvingių gimnazijos biologijos mokytojaDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos