NAUJIENOS

« Atgal

Jotvingių gimnazistai džiaugiasi prailgintais mokslo metais – jie turi ką veikti

Jau trečius metus integruotos gamtos ir socialinių mokslų pamokos Alytaus Jotvingių gimnazijos mokiniams persikelia į Metelių regioninį parką, kur stovyklaudami ir keliaudami po  regioninio parko teritoriją birželio 4–6 d. mokiniai atliko ne tik gamtamokslinius tyrinėjimus, bet patyrė daug įspūdžių, įgijo neįkainojamos patirties, kaip gyventi gamtoje ir su ja susigyventi.

Stovyklos tikslas yra integruotai ugdyti dalykinę ir bendrąją kompetenciją. Dalykinė pasiūla, suformuluota vyresniosios biologijos mokytojos Linos Rutkauskaitės, geografijos mokytojos metodininkės Eugenijos Baciuškienės, lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Rūtos Čiuplienės,  apėmė 6 integruotas individualias užduotis, grupėmis atliekamus tiriamuosius darbus. Naujove tapo mokiniams pasiūlyta praktinė pažintis su „Mindfulness" streso valdymo metodika (veiklą organizavo ir vedė sąmoningo dėmesingumo mokytoja Aušra Stauskienė), ji mokiniams buvo itin patraukli ir vertinga – juk mokslo metų pabaiga sukelia itin daug streso ir įtampos. Praktiniai užsiėmimai „Cianotipija" (Linos Rutkauskaitės šių metų aistra) ir „Augalų pigmentai" (organizuota ir koordinuota bibliotekininkės Linos Motiekienės) taip pat pasižymėjo dideliu populiarumu ir įtraukė visus mokinius. Praktinių užsiėmimų rezultatus bus galima pamatyti rudenį mokyklos bibliotekoje vyksiančioje mokinių darbų parodoje.

Netradicinis buvo ir pasiūlymas mokiniams individualiai kurti internetinį turinį pristatant save, savo darbus, reflektuojant stovykloje įgytą patirtį ekspedicijos internetiniame dienoraštyje https://ekspedicija2018.wordpress.com/ , jį sukūrė Lina Rutkauskaitė, konsultavusi mokinius, kaip naudotis šiuo sklaidos įrankiu. Šis pirmasis bandymas atskleisti  mokinių kūrybiškumą ir skatinti saviraišką buvo Rūtos Čiuplienės užduotis.

Geografijos ir ekonomikos mokytoja metodininkė Virginija Klusevičienė įtraukdama visus stovyklautojus organizavo ir koordinavo sveikos gyvensenos nuostatomis grįstą 3 dienų išgyvenimo ir ugdymo procesą gamtoje, kur kiekvienas mokinys buvo atsakingas, kad laužas neužgestų, visi būtų sotūs, tinkamai pailsėję ir puikios nuotaikos.

Esame labai dėkingi Metelių regioninio parko direkcijos darbuotojams, ypač Lankytojų centro administratoriui Artūrui Pečkiui – jis mus globoja ir kiekvienais metais randa kažką naujo ir netikėto mums parodyti šioje saugomoje teritorijoje, papasakoti apie jos gyventojus, parodyti jų buveines ir padeda užtikrinti saugų mokinių stovyklavimą.

Stovykloje mokosi ne tik mokiniai. Mokytojų komandos narės, kiekvienais metais remdamosi savo veiklos analize, pasirenka tobulintinas veiklos sritis ir stovyklos metu, taikydamos sukauptas teorines žinias, išbando įvairias mokymo organizavimo strategijas, tikslingai siekia užsibrėžto rodiklio efektyvumo didinimo. Šiais metais buvo įgyvendinta mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programa „Mokymosi motyvacijos stiprinimas ugdant mokinių gamtamokslinę kompetenciją".      Aktyviai bendradarbiaudamos mokytojos dalijosi  individualiomis žiniomis ir mokinių mokymosi motyvacijos stiprinimo patirtimi. Buvo aktyviai taikomos numatytos mokymosi motyvaciją stiprinančios mokymo strategijos, metodai, veiklos organizavimo būdai, vertinamas jų efektyvumas ir numatomos tobulinimo galimybės. Tiek mokiniai, tiek mokytojai stovyklaudami mokosi čia ir dabar iš patirties ir per savo patirtį.

Stovykla organizuojama pagal integruoto biologijos, geografijos, ekonomikos, lietuvių kalbos modulių dalyko ir NVŠ „Gamta aplink mus" programas dalyvaujant gamtos apsaugos projekte „Tiriamoji ekspedicija: Saugomos Lietuvos teritorijos", jis iš dalies buvo finansuotas Alytaus miesto savivaldybės infrastruktūros priežiūros ir aplinkos kokybės gerinimo lėšomis.

Rūta ČiuplienėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos