NAUJIENOS

« Atgal

Jotvingių gimnazijos mokiniai – Ateities inžinerijos kūrėjai

2019 m. vasario 25 d. VGTU Centriniuose rūmuose vyko 2018–2019 m. m.  AI (Ateities inžinerijos) projektinių darbų pristatymo renginys, kuriame dalyvavo Jotvingių gimnazijos mokiniai ir mokytojai. Įvairių Lietuvos mokymo įstaigų mokiniai galėjo viešai pristatyti ir aptarti savo darbų idėjas, vykdymo procesą, ateities planus ir iškilusias problemas, išgirsti AI konsultantų, mokytojų ir kolegų – kitų darbų autorių – nuomonę, gauti pagalbos dėl iškilusių problemų sprendimo, taip pat rasti naujų idėjų darbams tęsti ar kitiems projektams. Vertinimo komisija, sudaryta iš VGTU dėstytojų ir įvairių mokyklų mokytojų, vertino projektinius darbus ir išrinko geriausius.

IIIb klasės mokiniai Adas Pranckevičius, Redas Kazlauskas, Martynas Bartnykas ir Simonas Grušauskas dalyvavo „Ateities inžinerijos" NVŠ neakivaizdinėje programoje „Žalioji energetika". Visi jie puikiai pritaikė mokykloje bei programos metu gautas žinias ir renginio metu pristatė du savo projektus. S. Grušauskas ir A. Pranckevičius pristatė projektinį darbą „Saulės foto modulio efektyvios padėties valdymo mechanizmas". Gimnazistų darbas buvo įvertintas aukščiausiais balais, mokiniai tapo konkurso nugalėtojais, jiems buvo įteikti diplomai ir atminimo dovanėlės. Projektiniam darbui vadovavo IT mokytojas metodininkas Rolandas Bartkus, programos koordinatorius VGTU  dėstytojas dr. Algimantas Rotmanas.

IIIb klasės mokiniai Mantas Ablačinskas, Gabrielė Osinskaitė, Paulina Genceravičiūtė ir IIIe klasės mokinė Greta Krutulytė dalyvavo „Ateities inžinerijos" NVŠ neakivaizdinėje programoje  „Šiuolaikinės statybinės konstrukcijos ir saugos sistemos". Praktinio darbo metu mokiniai įgijo žinių ir įgūdžių, kaip naudotis konstrukcijų maketų modeliavimo programa „SolidWorks". Praktiškai išbandė šiuolaikinių statybinių konstrukcijų modeliavimo principus, galimybes, susipažino su statybinių objektų saugos rizikos valdymu. Mokiniai sukonstravo santvarinio tilto prototipą ir jį išbandė darbų peržiūros metu. Laikomoji konstrukcijos galia – 106,6 kg. Iš visų bandytų modelių mūsų mokinių sukonstruotas tiltas parodė antrą rezultatą. Šie gimnazistai taip pat dalyvavo dar vienoje pagrindinių AI platformos veiklos formų ir pristatė atliktą darbą „Mikroklimato parametrų matavimas ir jų analizė". Mokiniai susipažino su pasirinktos tematikos aktualijomis ir pagrindinėmis žiniomis, pramoko naudotis šiuolaikinės inžinerijos įrankiais ir atliko savarankišką darbą – tyrė aplinkos problemą ir rado jos sprendimą. Šis darbas dar tęsiamas. Projektiniams darbams vadovavo fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė, programos koordinatorius VGTU dr. dėstytojas Arvydas Rimkus.

„Ateities inžinerija" gali tapti vartais į šiuolaikinių technologijų ir techninės kūrybos pasaulį visiems Lietuvos mokiniams. Mokytojams tai gali būti metodinė pagalba, galinti veiksmingai papildyti esamas formaliojo ir neformaliojo ugdymo formas. Šią platformą galite rasti adresu http://ateitin.vgtu.lt/

Mokinių, „Ateities inžinerijos" projekto vykdytojų, veikla sietina su realių problemų modeliavimu ir sprendimu, galimybėmis išbandyti įvairius mokymosi būdus ir formas, įvairių rūšių užduotis, veiklą skirtinguose kontekstuose. Individualaus ir grupinio darbo derinimas, socialinių sąveikų realizavimas, tinklinis mokymasis, virtualios ugdymosi aplinkos palaiko mokymąsi bendraujant ir bendradarbiaujant socialiniuose-edukaciniuose tinkluose. Be to, specialūs ugdymosi iššūkiai yra susiję ir su savivaldaus mokymosi stiprinimu – pagal savo interesus ir poreikius pasirinkę projektinio darbo temas, mokydamiesi nuotoliniu būdu, naudodamiesi VGTU specialistų konsultacijomis mokiniai mokėsi planuoti ir valdyti laiką, įgyvendinti idėjas, aptarti ir vertinti savo mokymąsi. Taigi dalyvavimo projekte nauda matuotina mokinių veiklos metu įgytų žinių, gebėjimų, kompetencijų ir patirčių pridėtine verte.

Bendradarbiavimas su VGTU, vykdant nacionalinio lygmens projektą, apibūdina mokyklą kaip atvirą naujovėms, pasirengusią iššūkiams organizaciją, atveria tikslingus, į ugdymo kokybę orientuotus partneriškus ryšius, sudaro galimybes tenkinti įvairius mokinių poreikius. Dalyvavimas „Ateities inžinerijos" projekte, bendradarbiavimas su švietimo įstaigos ir vietos bendruomene, įvairiomis organizacijomis, kitomis mokyklomis bei projektų rezultatų sklaida didina tinklaveikos poveikį, atvirumą realiam pasauliui, kintančiai aplinkai, kas, be abejonės, stiprina mūsų gimnazijos įvaizdį.

Jotvingių gimnazijos fizikos mokytoja metodininkė Irena Ribinskienė ir informacinių technologijų mokytojas metodininkas Rolandas BartkusDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos