NAUJIENOS

« Atgal

Inovatyvu – įdomu ir/ar paveiku?

„Ar inovatyvios idėjos, metodikos mokykloje yra tik įdomios, ar ir paveikios?" – tokią dilemą svarsto Putinų gimnazijos projekto grupės nariai, Erasmus + strateginių partnerysčių projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant" dalyviai, besiruošdami konferencijai, vyksiančiai Ugdymo plėtotės centre rugsėjo mėn.

Tokią refleksiją paskatino dvejų metų vykusios tarptautinio projekto veiklos, kurių metu aštuonių šalių: Lietuvos (partneriai Ugdymo plėtotės centras,Putinų gimnazija), Latvijos, Estijos, Italijos, Ispanijos, Graikijos, Portugalijos, Bulgarijos švietimo įstaigų komandos sukūrė ir išbandė tris intelektinius produktus: 40 val. kvalifikacijos tobulinimo programą „Motyvuotam mokiniui reikia inovatyvaus mokytojo", gerosios patirties ir skaitmeninių mokymosi objektų rinkinius, kuriuos Lietuvos pedagogai gali rasti ugdymo turinio informacinėje sistemoje https://sodas.ugdome.lt/

Pirmasis projekto kokybės įsivertinimo etapas įvyko liepos 9-15 dienomis Sesimbroje (Portugalija), kuriame gimnazijai atstovavo Alytaus Putinų gimnazijos direktoriaus pavaduotoja projekto vizito koordinatorė Vyta Šiugždinienė, anglų kalbos mokytoja metodininkė Jolita Adomaitienė, dailės ir technologijų mokytoja metodininkė Virginija Vasiliūnienė. Susitikimo metu aptarta projekte įgyta patirtis, partnerių institucijose įvykę pokyčiai, diskutuota dėl projekto metu kuriamų intelektinių produktų kokybės. Partnerio iš Portugalijos institucijoje – Švietimo išteklių ir mokymo centre (CREF) – vyko baigiamoji projekto konferencija, kurioje dalyvavo apie 30 vietinių mokytojų bei 18 užsienio partnerių. Projekto partneriai pristatė savo įžvalgas bei patirtį panaudodami projekto metu įvaldytus įrankius: quzizzkahootplickermentimetertricider, į aktyvias veiklas įtraukė visus konferencijos dalyvius. Putinų gimnazijos atstovai pasidalijo vaizdo medžiaga apie integracijos, mokymosi be sienų, problemų sprendimo bendradarbiaujant gerąja praktika. Pasibaigus konferencijai dalyviai lankėsi Boa aqua (išvertus iš portugalų kalbos – „geras vanduo") mokykloje, susipažino su įsteigta Ateities klaseFuture Classroom Lab ), diskutavo mokinių mokymosi motyvacijos ir aukštesnių mokymosi pasiekimų didinimo klausimais. Šioje klasėje mokiniai mokosi naudodamiesi  skaitmeniniu ugdymo turiniu ir planšetiniais kompiuteriais. Klasės interjeras išsiskiria spalvingomis mokymosi erdvėmis, multifunkciniais baldais. Kiekviena interaktyvi erdvė turi savo spalvą, o erdvės gali būti lengvai transformuojamos pagal mokymosi veiklas. Mokytojo vaidmuo šioje klasėje užtikrinti mokiniams sąlygas mokytis vieniems iš kitų ir pasidalijus patirtimi pateikti platesnį, išsamesnį paaiškinimą. Įsivertinimui naudojamos virtualios apklausų sistemos (viena iš jų Plickers).

Projekto „Inovatyvus mokytojas – motyvuotas mokinys: problemų sprendimas bendradarbiaujant" metu įgyta patirtis paskatino komandos narius pakeisti požiūrį į skaitmeninių aplinkų integraciją ir aktualizuoti nuostatą, kad nebegalime ignoruoti šiandieninės skaitmeninės kartos, augančios kompiuterių ir išmaniųjų telefonų terpėje, poreikių.

Putinų gimnazijos projekto komanda 

 Dar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos