NAUJIENOS

« Atgal

Dar viena išvyka į KTU – dar viena netradicinė pamoka

Edukacinėje ekskursijoje Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakultete lankėsi gimnazijos KTU Ib ir IIb klasės. Išvyka vyko pagal KTU ir Alytaus Putinų gimnazijos bendradarbiavimo planą. Mokinius lydėjo biologijos mokytoja Vilma Gumenikovienė, chemijos mokytoja Alvyra Geležauskienė ir lietuvių kalbos mokytoja Laima Bautronienė. Mokiniai turėjo galimybę ne tik išklausyti teorinę paskaitą, bet ir atlikti praktines užduotis, o mokytojos dalyvavo susitikime su KTU cheminės technologijos fakulteto dekanu  profesorium dr. Kęstučiu Baltakiu.

Gimnazijos moksleiviai pasijuto tikri studentai – užsiėmimas vyko įprastoje studentams aplinkoje, auditorijoje, o medžiagą dėstė tikra dėstytoja. Paskaitos tema ,,Ar žemė turi galimybę išlikti?" Ši nagrinėta problema aktuali ne tik mokiniams, bet ir visiems pasaulio gyventojams. Apie tai diskutuoja įvairūs žmonės, bet paskaitoje buvo nagrinėjama gerokai plačiau, remiantis moksliniais tyrimais. Klausėmės ir apie tai, kaip įvairios gamybos problemos skatina vandens užterštumą, oro taršą,  keičia kraštovaizdį.

Sužinojome naujų būdų, kaip padidinti žemės išlikimo laikotarpį:  naudoti kuo mažiau plastiko, daiktus panaudoti taip, kad jie nebūtų išmetami, o gyventų antrąjį gyvenimą. Paskaita buvo įdomi.

Vėliau pirmokų ir antrokų klases atskyrė ir nuvedė į skirtingas laboratorijas. Gimnazijos pirmokai atliko laboratorinį darbą „Kofeino ekstrakcija iš kavos tirščių ir arbatos", tyrė kavos tirščius ir išskyrė kofeiną iš kavos. Antrokai – „Mikroorganizmų stebėjimas mikroskopais", dažė mieles mėlynais dažais, skirtais dažyti ląstelėms, – tušu ir jodu.

Manau, visiems KTU klasių mokiniams ši ekskursija patiko, nes dalijosi įspūdžiais visą kelią važiuodami atgal į Alytų.  Gimnazistai sakė, jog norėtų dažniau  išvykti į tokias ekskursijas ir mokytis netradicinėje aplinkoje, nes praktika – geriausia mokytoja.

Greta Vaškevičiūtė, jaunoji Putinų gimnazijos žurnalistėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos