NAUJIENOS

« Atgal

Alytaus Likiškėlių progimnazija – kuriamo mokyklų, kurios bus visiškai pasiruošę dirbti su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais tinklo dalyvė

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (ŠMSM) kartu su programos „Kurk Lietuvai" projektų vadove Sandra Kaire kuria mokyklų, kurios bus visiškai pasirengusios integruoti sugrįžtančiųjų vaikus, tinklą.

Alytaus Likiškėlių progimnazija pateko į pirmąjį mokyklų tinklo kūrimo etapą. Be Alytaus miesto tinklas aprėpia dar 5 miestų savivaldybes – Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Klaipėdos, Panevėžio – ir 4 rajonų – Kauno, Mažeikių, Tauragės ir Marijampolės – savivaldybes. Iš viso šiose savivaldybėse prie iniciatyvos prisijungė 21 mokykla.

2019 m. gegužės 6 d. Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis ir švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius Kauno Jurgio Dobkevičiaus progimnazijoje susitiko su atstovais mokyklų, kurios jau turi patirties ir yra geriau pasiruošusios priimti sugrįžtančiųjų ir atvykstančiųjų vaikus. Susitikime dalyvavo Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Daiva Čepanonienė ir Lietuvybės centro koordinatorė Ieva Radzvilienė. Per susitikimą pristatytas kuriamas mokyklų tinklas, skirtas užtikrinti geresnę tiesioginės migracijos patirties turinčių vaikų integraciją į švietimo sistemą. Atvykusių mokyklų atstovai kartu su „Kurk Lietuvai" projekto vadove Sandra Kaire diskusijos metu identifikavo esamą situaciją, pasidalino įžvalgomis ir patirtimis, ką mokyklos yra nuveikę dabar, ko truktų stiprinant pasirengimą siūlant skirtingas priemones grįžtantiems / atvykstantiems vaikams.

Šio mokyklų tinklo tikslas – padėti grįžtančioms / atvykstančioms šeimoms lengviau atrasti mokyklas, kurios pasiruošę priimti jų vaikus, užtikrinti tokių mokyklų poreikių patenkinimą, stiprinti jų pasirengimą teikti ne tik mokymosi, bet ir socialinę bei emocinę paramą. Tinklo mokyklos turės galimybę tarpusavyje dalintis turima gerąja patirtimi, metodine medžiaga, darbo metodais, inicijuoti bendrus projektus bei konsultuoti kitas savivaldybės mokyklas, pradedančias dirbti su į Lietuvą grįžtančiais / atvykstančiais vaikais.

2017 m. į Lietuvą grįžo 10 155 LR piliečių, iš jų 13,69 proc. buvo asmenys iki 18 metų. Nuo 2010 m. tai yra didžiausia į Lietuvą grįžusių asmenų iki 18 metų amžiaus dalis tarp visų grįžtančiųjų asmenų.

Iki 2019 m. gegužės 31 d. bus patvirtintas detalusis ŠMSM priemonių planas sėkmingai grįžtančių / atvykstančių vaikų integracijai LR Vyriausybėje, o iki rugsėjo 1 d. įgyvendinti kiti žingsniai numatyti ŠMSM priemonių plano veikloje.

Alytaus Likiškėlių progimnazijos ir „Kurk Lietuvai" informacijaDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos