NAUJIENOS

« Atgal

„Kiek mes daug turim, o kap tie gyvena, katrie nieko neturi...“

Lietuvos etninės kultūros ugdytojų sąjungos (LEKUS) Alytaus skyriaus / Alytaus miesto etninės kultūros mokytojų metodinė grupė (Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos, Senamiesčio pradinės ir Dzūkijos mokyklos mokytojai) 2019-10-29 lankėsi Dzūkijos nacionaliniame parke, kur kartu su Lietuvos etninės kultūros globos tarybos nare, etnografe, pedagoge, tautodailininke, etnokultūrinių renginių organizatore Onute Drobeliene, puikiai išmanančia dzūkų krašto žmonių gyvenimo būdą, papročius, tradicijas, aplankė Mančiagirės, etnografinį Zervynų kaimus, pamatė Zervynų ąžuolą ir drevėtąsias pušis, Ūlos akį, grožėjosi Grūdos upelio kilpomis, kopė ant Patrankų kalno, Marcinkonyse, autentiškoje dzūkų sodyboje, ragavo dzūkiškos bandos su daryciniu ir duonos giros.

O. Drobelienė dalijosi ne tik dalykinėmis žiniomis apie šilų dzūkus, bet kaskart dzūkiška tarme stebino mitologiniais pasakojimais, linksmomis istorijomis, senolių pamokymais ir folkloru. Visko neišpasakosi, bet vienos istorijos pamokymu pasidalinsime: „susituokė labai biedni dzūkeliai, vakare, sutemus miške, jaunamartė ištiesė savo andaroką, ant kurio abu jaunavedžiai prigulė, užsiklojo jaunojo žiponu ir žiūrėjo į žvaigždes. Jaunoji stebėdama dangų ir sako jaunamajam: „Kiek mes daug turim, o kap tie gyvena, katrie nieko neturi..."

Taigi, kiek mes daug turim – ne tik Dzūkijos miškus, dar užsilikusius trobesius ir gamtos paminklus, bet turim vienas kitą, šalia esantį, mokytoją, etninės kultūros puoselėtoją, kuriam svarbu tautos kultūros, papročių, tradicijų išlikimas, jaunosios kartos įtraukimas į gyvosios tradicijos išlaikymą, gyvenimą su ja. Tik gerbdami vienas kitą, veikdami kartu, galim džiaugtis (kaip tie jaunavedžiai), skleisti, dalintis, išlikti kaip tauta su savo vertybiniu pamatu. Juk šilų dzūkų gyvenimas ir buitis buvo labai kukli, tačiau džiaugtis, rūpintis vienas kitu, savo bendruomene jie mokėjo. Ypač jiems pagelbėjo kūrybiškumas išgyvenant pieskose, kur miškas ir jo gėrybės „rengė ir dengė".

LEKUS Alytaus skyriaus / Alytaus miesto etninės kultūros metodinė grupė metodinę veiklą dažniausiai vykdo netradiciškai, organizuoja edukacines išvykas, siekdama, kad etninės kultūros ugdytojai kaskart gautų ne tik naujų žinių, atnaujintų, ką žinojo, diskutuotų, dalintųsi patirtimi, aptartų savo veiklą.               

Kviečiame visus, kuriems rūpi etninė kultūra ir mūsų, dzūkų kultūros, papročių išlikimas ir puoselėjimas, prisijungti prie LEKUS Alytaus skyriaus / Alytaus miesto etninės kultūros metodinė grupės (rašyti el. paštu sakprad@sakalelis.alytus.lm.lt).

LEKUS Alytaus skyriaus / Alytaus miesto etninės kultūros metodinė grupės pirmininkė, Alytaus „Sakalėlio" pradinės mokyklos direktorė Virginija VitunskaitėDar nėra komentarų. Būti pirmam.

Švietimo įstaigos