Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikams skyrimas

Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui skyrimas, pratęsimas, pakeitimas ar panaikinimas

Atnaujinta 2019-02-27