Aplinkos apsauga

Apžiūrą-konkursą inicijuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija, organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Apžiūros-konkurso tikslas – aktyvinti mokyklų tikslingą, darnų ir estetišką edukacinių erdvių kūrimą ir kūrybišką jų naudojimą mokinių ugdymo procesui organizuoti, įtraukiant į praktinę veiklą visą mokyklos bendruomenę; skatinti mokyklų bendruomenių kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir lauko ir edukacines erdves; ugdyti vaikų ir jaunimo aplinkosaugos ir bendrąsias vertybes, formuojant mokyklos aplinkos savitumą, kuriant gamtos ir žmogaus sąlyčio aplinkoje zonas; stiprinti bendravimo ir bendradarbiavimo ryšius tarp ikimokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo įstaigų, skleisti gerąją patirtį.

Apžiūra-konkursas vyksta dviem etapais: I etapas – savivaldybių lygmeniu ir II etapas – Lietuvos nacionaliniu lygmeniu. Nacionalinė komisija, vietose apžiūrėjusi II konkurso etapui pateiktas geriausiai tvarkomas mokyklų edukacines erdves, išrenka nugalėtojus.

 

2018 m. Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai

2017 m. Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai

2016 m. Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai

2015 m. Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai

2014 m. Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai

2013 m. Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai

2012 m. Alytaus miesto aplinkos tvarkymo konkursinės apžiūros nugalėtojai