NAUJIENOS

KTU klasių gimnazistams atvertos tyrinėjimų durys

Alytaus Putinų gimnazijoje vyko baigiamasis KTU klasių – Ib ir IIb – renginys „Mūsų nominacijos“. Taip gimnazistai užbaigė šiuos mokslo metus, kurie buvo turiningi išvykų į universitetą, susitikimų su dėstytojai gimnazijoje, o svarbiausia – daug kūrybinės, tiriamosios ir praktinės veiklos. Pirmokai, apibendrindami pirmųjų veiklos metų patirtį, pristatė filmuotą medžiagą, o antrokai džiaugėsi netradicine veikla tiksliųjų ir gamtos mokslų pamokose, ypač robotikos patirtimi ir...

Gedulo ir vilties diena paminėta Vilniuje

Gedulo ir vilties dieną Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos folkloro ansamblio „Sakalėlis“ mokiniai, vadovaujami muzikos mokytojos metodininkės Redos Vokietaitienės, lankėsi Naujosios Vilnios geležinkelio stoties memoriale, kur pagerbė sovietmečio aukų ir pasipriešinimo kovų dalyvių atminimą. Vaikai sudainavo lietuvių liaudies dainą ,,Jau brolelis ant vainelės rengias“. Mokiniai ne tik dainavo, bet ir įteikė tremtiniams savo rankomis pagamintus keraminius...

„Sakalėlis“ vėl tarp respublikos laureatų

Nuo 2017 m. rugsėjo ,,Sakalėlio“ pradinės mokyklos mokiniai džiaugėsi antrą kartą galėdami dalyvauti šviečiamojoje gyvulininkystės programoje ,,Augink, rūpinkis, mylėk“. Programos veiklos organizatorė vyresnioji pradinių klasių mokytoja Vilma Žilionienė į mokykloje ir už jos ribų vykdomą edukacinę veiklą siekė įtraukti kuo daugiau mokyklos mokinių. Siekiant išsiaiškinti, kaip programos dalyviams sekėsi pagilinti bei įtvirtinti žinias apie gyvulininkystę ir...

Vidzgirio miško paslaptys

Gegužės, birželio mėn. VšĮ „Alytaus infrastruktūra" įgyvendino aplinkosaugos švietimo projektą „Vidzgirio miško paslaptys", finansuojamą Alytaus miesto savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Projekto metu buvo siekiama plėsti Alytaus miesto mokinių žinias ir ugdyti supratimą apie juos supančią gamtinę ir kultūrinę aplinką, saugomas teritorijas, kurių apsauga...

Tiriantys ir kuriantys jotvingiai!

Visą pusmetį I–III klasių mokiniai rengė tiriamuosius, kūrybinius darbus ir birželio 12 d. pristatė savo darbo rezultatus. Kokias problemas tyrinėjo, analizavo arba kas domino jaunuosius mokslininkus ir kūrėjus? Tadas Simanaitis ir Klaidas Sinkevičius (Ia) analizavo anglų kalbos gramatines struktūras, o Salvijus Švelginas (Ic) nagrinėjo socialinių tinklų įtaką Lietuvos jaunimui ir pristatė anglų kalba. Jų darbams vadovavo anglų kabos mokytoja metodininkė Laimutė Stankevičienė. Mišrios antrokų ir...

Putinų gimnazijos trečiokai keliavo rašytojo Jurgio Kunčino takais

Alytaus Putinų gimnazijos trečiokai keliavo rašytojo Jurgio Kunčino takais. Išvyką organizavo lietuvių kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų metodinės grupės. Tikrosios alytiškės, anglų kalbos mokytoja Vida Brindzienė ir lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Gintalienė, ne tik tapo ekskursijų vadovėmis ir supažindino su senojo Alytaus, Kurorto, vietomis, menančiomis J. Kunčiną, bet ir atrinko tekstus iš rašytojo kūrinių, kuriuose aprašytas mūsų gimtasis miestas. Mokytojos ir mokiniai, atkeliavę iki...

Olimpinė diena „Volungės“ pagrindinėje mokykloje

Birželio 12 d. „Volungės“ pagrindinėje mokykloje klasės buvo tuščios. Visi 5–8 klasių mokiniai ir mokytojai dalyvavo bendruomenės sporto šventėje. Rytas prasidėjo linksma ir nuotaikinga mankšta, kurią pravedė 8b klasės komanda, viena iš pavasario mankštiados konkurso „Jeigu nori šokt“ nugalėtojų. Pasidžiaugę laimėtais prizais, mokiniai išsiskirstė į įvairias mokyklos...

Kvietimas teikti pasiūlymus dėl pakoreguoto Alytaus mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano ir jo priedų

    Alytaus miesto savivaldybės darbo grupė, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos rekomendaciją peržiūrėti pradinių mokyklų tinklą, pakoregavo Alytaus miesto mokyklų tinklo pertvarkos bendrąjį  planą. Alytaus miesto mokykloms įvertinimui išsiųstas pakoreguotas planas,  kuriame: -  ...

Pagerbti Alytų garsinę mokiniai ir mokytojai

Birželio 12 d. Panemunės pagrindinėje mokykloje vyko Alytaus miesto savivaldybės mokyklų mokinių, garsinusių Alytaus miestą dalykinėse olimpiadose ir konkursuose, sportinėse varžybose, bei juos parengusių mokytojų pagerbimo šventė. Susirinkusiuosius sveikino ir sėkmės linkėjo Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyriausiasis specialistas Romualdas Zdanavičius. Iš viso buvo įteikti 104 medaliai...

Projekto „Vaikų literatūros sūpynės“ veiklos persikėlė į Alytaus miesto teatrą

Alytaus miesto savivaldybės administracijos iš dalies finansuojamo projekto „Vaikų literatūros sūpynės“ veikla iš Dainavos pagrindinės mokyklos persikėlė į Alytaus miesto teatrą. Visi aštuntokai dalyvavo edukaciniame užsiėmime „Tekstas ir aktoriaus kalba. Scenos kalbos treniruotė“ ir diskusiniame spektaklyje „pX| prieš kryžkelę“. Per kelias valandas trukusius...

Nuo sėklos iki žiedo

Kiekvieną rytą į mokyklą skuba mokiniai. Tėveliai, mokytojai kasdien mato, kaip keičiasi vaikai: jie auga, tvirtėja, gražėja, atsiskleidžia kūrybinės galios. Tačiau miesto vaikai augdami tolsta nuo gamtos ir pasaulį pažįsta iš knygelių, televizijos laidų, kompiuterinių žaidimų. Kaip išmokyti mylėti gamtą, joje įžvelgti įdomių dalykų? Dainavos pagrindinėje mokykloje vykdydami projektą „Žaliu taku“, finansuojamą Alytaus miesto savivaldybės, pradinių klasių mokiniai skatinami kurti grožį savo klasės, mokyklos aplinkoje. Vaikai sėjo gėles į lovelius, stebėjo prasikalančius silpnus, gležnus daigelius, matė, kaip jie...

Seminars Žemaitijuo

Birželio 7 d. Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos pradinių klasių mokytojai dalyvavo išvažiuojamajame seminare „Lietuviškų tradicijų puoselėjimas įgyvendinant STEAM mokslų stiprinimo strategiją“. Džiaugiamės galimybe apsilankyti Žemaitijoje ir semtis patirties iš ten dirbančių mokytojų. Kuršėnų Pavenčių mokyklos daugiafunkciame centre buvo pasidalinta darbo patirtimi, pristatyta abiejų mokyklų STEAM veikla Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos...

Nuolat mokydamiesi mokome kitus

Birželio 11 d. Alytaus Šaltinių pagrindinėje mokykloje vyko seminaras „STEAM strategijos įgyvendinimas ugdymo procese: IT taikymas ir konstravimas“. STEAM krypties mokslų stiprinimas aktualus visoje šalyje. Taip pat aktualus ir mokinių vertybinių nuostatų ugdymas. XXI amžiaus keliami iššūkiai švietimui reikalauja iš šiuolaikinio mokytojo inovatyvių, mokinius motyvuojančių darbo metodų ir ugdymo organizavimo formų, edukacinės aplinkos turtinimo. Todėl mokyklos mokytojai nuolat tobulinasi, dalyvauja...

Panemunės valančiukai stovyklavo Naisiuose

2018 m. birželio 9–10 d. Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos valančiukai Martynas Astikas, Roberta Karengaitė, Marija Nikliauzaitė, Akvilė Šimanskaitė ir tikybos mokytoja metodininkė Reda Savulionienė drauge su Marijampolės, Mosėdžio ir Naisių valančiukais dalyvavo respublikiniame sąskrydyje – stovykloje „Valančiukai Naisiuose“. Birželio 9 d. sugužėjome į Naisių kultūros rūmus, kur vyko stovyklos atidarymas. Papietavę vykome į ekskursiją po Naisius. Aplankėme Saulės...

Panemunės piligrimai – Šv. Jokūbo kelio jaunieji ambasadoriai

2018 m. birželio 9 d. į Šv. Jokūbo kelio jaunųjų ambasadorių estafetę, kurią globoja Europos Parlamento narė Laima Andrikienė, įsitraukė ir Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos mokinės: devynios penktokės (Neda Jastramskaitė, Austėja Jungevičiūtė, Justina Navajauskaitė, Raminta Filonovaitė, Lukrecija Lukoševičiūtė, Evelina Kriūkonytė, Karina Ivanauskaitė, Emilija Mikavičiūtė, Austėja Norvainytė) ir dvi ketvirtokės (Miglė Jančiauskaitė, Austėja Abramavičiūtė). Jas lydėjo...

Neformaliojo vaikų švietimo būreliai „Žaidžiu ir mokausi“ Dainavos pagrindinėje mokykloje

Alytaus Dainavos pagrindinėje mokykloje šiais mokslo metais veikė du neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) būreliai „Žaidžiu ir mokausi“. Laisvosios mokytojos Ingos Neseckienės būrelis buvo skirtas pradinių klasių mokiniams, o laisvosios mokytojos Alinos Kunigiškienės būrelis buvo skirtas 5–8 kl. mokiniams. 2018 m. vasario–gegužės mėnesiais būrelius lankė 21 pirmųjų klasių mokinys ir 20 mokinių iš 5–8 klasių. NVŠ programų uždaviniai – tenkinti saviraiškos poreikius, įgyti būtiną kompetenciją asmeniniame ir...

Šventė „Tau dėkoju“ Panemunės pagrindinėje mokykloje

Panemunės pagrindinėje mokykloje Mokyklos dieną organizuota tradicinė šventė „Tau dėkoju“. Jos metu pagerbti 138 mokiniai (iš jų – 40 pradinių klasių mokinių ir 98 mokiniai, besimokantys 5–8 klasėse), 2017–2018 mokslo metais pelnę prizines vietas tarptautiniuose, šalies, miesto konkursuose, olimpiadose, varžybose, ir juos ruošę 26 pedagogai. Skambant fanfaroms, įteikti medaliai „Už Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos vardo garsinimą“. Renginio dalyvius sveikino mokyklos direktorė Giedrė Romaškienė. Specialios nominacijos...

Kūrybinės dirbtuvės „Pasidaryk pats“

Birželio 5 d. Alytaus Putinų gimnazijos dailės ir technologijų mokytoja Virginija Vasiliūnienė, fizikos mokytojas Tomas Buzaitis ir 1a, 1b klasių jungtinė grupė dalyvavo kūrybinėse dirbtuvėse „Pasidaryk pats“ (Kaunas). Kūrybos kampas 360° – tai socialinė iniciatyva, plėtojanti darnaus vartojimo ir antrinio dizaino idėjas, besirūpinanti švaresnės ir sveikesnės aplinkos kūrimu. Diskutavome, kaip ekologiškai ir darniai rūpintis savo ir visos planetos gyventojų sveikata, kaip ugdyti kūrybingas ir...

Piliakalnio progimnazijos bendruomenė įgyvendina projektą „Vaistažolių paslaptys“

Piliakalnio progimnazijos bendruomenė įgyvendina projektą „Vaistažolių paslaptys“, jo tikslas – kurti sveikatai palankią fizinę ir psichosocialinę aplinką, padėti mokiniams formuoti sveikos gyvensenos įgūdžius ir atsakomybę už savo ir šalia esančio sveikatą. Projektinė veikla yra susijusi su vaistažolių pažinimu, rinkimu ir jų panaudojimu. Progimnazijoje veikiančios dvi simuliacinės mokinių mokomosios bendrovės „AP Store“ ir „AP Orange“ kurs ir gamins vaistažolių pakuotes. Tam, kad mokiniai plačiau...

Gimnazistai dvi dienas buvo tikrieji kariai

Gegužės 28–29 d. ulonai jau antrąjį kartą drauge su Alytaus miesto gimnazistais dalyvavo Dienoje su uniforma. Mokymuose Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalione dalyvavo ir aštuoni Putinų gimnazijos mokiniai, jaunieji šauliai. Iš pradžių jie pasivažinėjo šarvuočiais M113, vėliau dvi dienas buvo tikrieji kariai, atliko visas skirtas karinio lavinimo užduotis: įveikė ulonų taką, dalyvavo šratasvydyje ir užsiėmė daugybe kitos veiklos. Įveikti užduotis ir...

Kolegialus grįžtamasis ryšys. Kodėl? Kaip? – mokymai Alytaus ugdymo įstaigų vadovams

Gegužės 22–23 d. Alytaus Putinų gimnazijoje vyko „Lyderių laikas 3“ projekto mokymai ugdymo įstaigų bendruomenėms „Kolegialus grįžtamasis ryšys“. Mokymų lektorius A. Juozaitis kartu su bendruomenių komandomis išgrynino pasitikėjimu ir atvirumu grindžiamo kolegialaus grįžtamojo ryšio pridėtinę vertę bendruomenėms ir ugdytinių...

Visuotinė atvirų durų diena „Šok į tėvų klumpes“ arba kaip gimnazistai „matavosi“ tėvų profesijas

Birželio 1 d. Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos bendruomenė dalyvavo respublikinėje iniciatyvoje ,,Šok į tėvų klumpes“. Šios veiklos tikslas – suteikti progą mokiniams artimiau susipažinti su tėvų ir artimųjų darbovietėmis bei jose esančiomis profesijomis, plėtoti savo karjeros kompetenciją, sudaryti sąlygas tėvams įsitraukti į ugdymo procesą. Gimnazijos mokiniai, jų auklėtojai ir mokytojai lankėsi įvairiose Alytaus miesto įmonėse ir organizacijose. III c, III f ir III d klasių mokiniai kartu su...

Tarptautinė vasaros stovykla Trakuose „Lietuvos Šimtmetis – Lietuvos sostinės“

Jau ketvirti metai Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos ir Londono darželio-mokyklos „Obelėlė“ mokiniai dalyvauja tarptautiniame projekte, kuriame numatyta įvairi veikla, vaikams teikianti daug gerų emocijų, žinių ir bendravimo patirties. Šiais metais mokiniai dalyvavo tarptautinio projekto „Lietuvos Šimtmetis – Lietuvos sostinės“ vasaros stovykloje Trakuose. Jau pirmąją stovyklos dieną mokiniai apsilankė edukaciniame centre ir susipažino su tautos istorijos lopšiu ir...

Tarptautinis mainų projektas „Aš – lietuvis“ Likiškėlių pagrindinėje mokykloje

Gegužės 28 d. Alytaus Likiškėlių pagrindinės mokyklos Lietuvybės centre sulaukėme svečių – projekto AŠ – LIETUVIS dalyvių iš lituanistinės ir menų mokyklos „Kodėlčius“ (Didžioji Britanija). Projekto tikslas – supažindinti emigrantų vaikus su Lietuvos regionais, skatinti lietuvybę, tautiškumą, ugdyti patriotiškumą. Septyni mokiniai ir dvi mokytojos su mokyklos įkūrėja direktore Rūta Bosiene kartu su mumis praleido visą savaitę, vyko daugybė įdomios veiklos. Mokiniai iš...

Panemuniškiai – tarptautinio festivalio dalyviai

Gegužės 15 d. Alytaus Panemunės pagrindinės mokyklos tautinių šokių ansamblis „Uldukas“ (vadovė Laisvutė Adomaitienė) ir jaunių choras „Aušra“ (vadovė Giedrė Petkevičienė) išvyko į Italiją dalyvauti tarptautiniame festivalyje. Kelionė buvo ilga, bet nenuobodi. Pakeliui sustojome Čekijoje. Šiek tiek atsipūtę ir pailsėję keliavome toliau. Net nepajutome, kaip per naktį nuvykome į Riminį – stulbinančio grožio kurortinį miestelį šiaurės Italijoje. Visų vaikų dėmesį iš karto patraukė...

Alytaus „Sakalėlio“ pradinėje mokykloje – mokslo metų, muzikos, šokio ir amatų šventė

Alytaus „Sakalėlio“ pradinei mokyklai švenčiant 25-uosius metus gegužės 30 d. saulėtą pavakarę vyko ne tik tradicinė mokslo metų, muzikos, šokio ir amatų šventė, bet ir atsisveikinimas su ketvirtokais. Susirinkusieji stebėjo mokinių pasirodymus, klausėsi gražios muzikos, sugalvoję svajones leido balionus į dangų. Šventėje dalyvavo visa mokyklos bendruomenė, atvyko garbingi svečiai...

Diena, kai džiaugėmės vieni kitais!

Alytaus Dzūkijos pagrindinėje mokykloje gegužės 23 d. vyko tradicinė ugdomoji veikla – Mokyklos diena. Šis renginys – tai visos bendruomenės šviesios akimirkos, kai pasidžiaugiama mokinių įvairios veiklos laimėjimais ar tiesiog gerais darbais. Apdovanoti ir pagerbti geriausi klasių mokiniai, mokyklos sportininkai, aktyviausi knygų skaitytojai, konkursų, olimpiadų prizininkai. Kartu gėrėjomės dainininkais, muzikantais, šokėjais, cirko artistais. Padėkos raštai įteikti tėveliams, kurie noriai ir...

Paroda „100 suvenyrų Lietuvai“

Alytaus neformaliojo švietimo centro „Tolerancija“ Kaimyninių šalių liaudies amatų (medienos dirbinių) būrelio ir Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos 2-7 klasių mokiniai nori kartu su Jumis pasidžiaugti Lietuvos Valstybės atkūrimo 100-čiu ir...

Įteikti pažymėjimai Jotvingių gimnazijos VGTU klasės mokiniams

Alytaus Jotvingių gimnazija pasirinkta neatsitiktinai – ji yra Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) partnerė jau antrus metus, įgyvendinanti VGTU klasės projektą gimnazijoje. Universitetas įsipareigojo supažindinti mokinius su universitete vykdomomis studijomis, įdomesniais moksliniais tyrimais, suteikti naujausią informaciją apie bendrojo priėmimo sąlygas ir tvarką. Gegužės 30 d. VGTU klasės mokiniams, išklausiusiems paskaitas ir atlikusiems laboratorinius darbus, buvo įteikti VGTU klasės baigimo pažymėjimai, liudijantys universitete įgytas...

Mokomės, keliaujame, pažįstame Lietuvą ir jos tautas

Alytaus neformaliojo švietimo centras „Tolerancija“ nuo įkūrimo pradžios siekia bendrauti ir bendradarbiauti su įvairių tautų atstovais, pažinti jų kultūras ir kalbas. Centre vykdomos akredituotos kaimyninių šalių liaudies amatų, lenkų kultūros ir kalbos pažinimo, lenkų kultūros ir kalbos pradžiamokslio (suaugusiems), rusų kalbos ir kultūros (ABC ir pažengusiems) programos. Centras per metus organizuoja kelis tęstinius renginius vaikams, jaunimui, suaugusiems – etnokultūrinį festivalį „Kartu smagu“ ir literatūrinę...

Švietimo įstaigos